KROSWORD

Cebu Libre - - NEWS - ni Imelda J. Perez

PABABAG:

1. Alaska (Abbr.) 3. Anak ni Zeus sa mi­tolo­hiya nga Griyego ug Ro­man­hon, nga na­ban­tog sa kakus­gan ug kaisog 11. Angga ni Pa­tri­cio 13. Tanom nga ka­matang sa ana­haw 14. Sun­son nga pag­pan­gata­gak 16. Ga­po­son sa haligi 17. Ka­may 19. Pu­long panudlo 20. Pi­lak 21. Kain­gon 23. Iboga sa bulkan (Eng.) 24. In­ter­na­tional unit (Abbr.) 26. As­lom nga bunga 28. Hu­lam 30. Tawag sa in­a­han 32. Kanhi ngalan sa Bei­jing sa Tsina 34. Su­lu­goon 37. ____ Bon­nevie, artista 39. Hari sa karaang Ehipto 41. Board of Directors (Abbr.) 42. Kap­i­tal sa Nepal 43. Not ap­pli­ca­ble (Abbr.)

PAU­BOS:

1. Sud­lanan sa sor­bete 2. Hi­man sa mekaniko 4. En­vi­ron­men­tal plan­ner (Abbr.) 5. Musika sa In­dia 6. Mari­a____ sa Noli Me Tan­gere 7. Ursa Mi­nor (Abbr.) 8. Tawag kang Lerma 9. Diyos­diyos sa paghigugma sa mi­tolo­hiya nga Griyego 10. Maayo unta ( Tag.) 12. Im­nanan sa kape 15. Ta­man 18. Min­ubo sa ikaw 20. Tawag sa ama­han 22. Hanas 24. Sul­ti­han 25. Pu­long panum­pay 27. Sugo sa pag-apas 28. United King­dom (Abbr.) 29. Ts­apter 30. ______ Antony, hen­eral ug dakong tawo sa kagamhanan sa karaang Roma. 31. As­so­ci­ates of the Lon­don As­so­ci­a­tion of Cer­ti­fied Ac­coun­tants (Abbr.) 33. Paraiso 35. Amount (Abbr.) 36. Mutya (Eng.) 38. Dalilang 40. Safe de­posit (Abbr)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.