Ki­lalang loveteam na­gloloko­han lang,fe­male star may ibang ma­hal

Cebu Libre - - SHOWBIZ KASIKAS -

SAPAMAMAGITAN ng blind item namin idadaan ang kuwen­tong ito, but no sweat, the char­ac­ters are eas­ily iden­ti­fi­able.

Mula ito sa isang text mes­sage na natang­gap ni Tita Cristy Fer­min sa pro­gra­mang “CFM” ni­tong Lunes quot­ing this pop­u­lar ac­tor ( PA) to have con­firmed na ang nobyo ng kanyang kal­ab­tim is a less pop­u­lar ac­tor ( LPA) from the same TV sta­tion.

Sans the names of the per­sons in­volved ay sunud-sunod ang mga hula ng mga CFM lis­ten­ers/view­ers, all of them hit­ting the nail in the head.

Our take on this: Kung nagkataong isa kam­ing malak­ing taga­hanga ng loveteam na ‘yon ay malu­lungkot kami dahil asang-asa pa na­man kam­ing mau­uwi sa seryoso­han ang nakakak­ilig na tam­balan ni PA at ng kanyang part­ner.

Ma­pa­palis ang lungkot, pero ma­ha­hal­in­han ‘yon ng galit. Paki­ram­dam kasi nami’y we were taken for a ride. Be­trayed. De­ceived.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.