NIGHT MAR­KET

Ang bara­tong al­ter­nat­ibo sa mga kon­sum­i­dor

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni John Carlo Vil­laruel

Ang pag­pan­gita og paglaum, kaligon ug hugot nga pag­tuo medyo lisod. Apan us­a­hay makita kini sa wala damhang lu­gar ug pana­hon.

Kini ang na­pam­a­tod-an ni Macming Lao, usa ka lumad nga taga Marawi City nga na­ma­li­gya ug phone stick­ers sa night mar­ket sa dalan Legazpi, dak­bayan sa Sugbo.

Mi­in­gon si Lao nga grabe siya kaswerte nga nakaeskapo uban ang iyang pam­ilya sa gu­bat sa pw­ersa sa gob­y­erno ba­tok sa re­beldeng Maute Group ug nakakita dayon ug pang­inabuhian.

“Pag-giy­era didto sa Marawi, naa gyod mi didto. Kad­tong mga one-week pag­sugod sa gu­bat sa Marawi, mao ang pa­gari namo. Nak­a­gawas mi sa Marawi kay mili­bot mi sa SND, Lanao del Norte, bali mga 12 hours among travel,” si Lao mi­in­gon.

Si Lao nga nag- puyo sa Marawi sa hapit tulo ka dekada nagkanayon nga dako gyod ang nata­bang sa pag­pa­ma­li­gya niya ug cell­phone stick­ers sa night mar­ket alang sa ilang kun­sumo.

Ang mga cell­phone stick­ers nga sikat karon hi­l­abi na sa mga tinedyer tag P70 ngadto sa P100.

“Okay ra man ang halin. Kay kung wa pa ni ang night mar­ket, wa gyod mi ma­pakaon sa among pam­ilya,” dugang pa sa 27-anyos nga si Lao.

Si Gre­del Fa­jardo nga es­tudyante sa South­west­ern Univer­sity-Phinma ug usa ka kos­tumer, nagkanayon nga barato ra ug nin­dot ang kali­dad sa mga phone stick­ers.

“Af­ford­able man gud siya ug nice pud ang mga de­signs sa stick­ers. Unya nin­dot pod ang qual­ity,” si Fa­jardo mi­in­gon.

Usa sad sa mga ven­dors nga taga-gawas sa Sugbo si War­ren Vil­lanueva nga ang nagpa-uso sa 'Hand­made Tribal Fash­ion Ac­ces­sories" sa Tabo.

Si Vil­lanueva, taga Manila ug usa ka grad­u­ate sa Univer­sity of the Philip­pines- Diliman, nag­sugod ug pa­ma­li­gya sa night mar­ket ni­ad­tong 2007 mi­in­gon nga mas dako pa ang iyang makita sa Tabo kumpara sa iyang pagka-call cen­ter agent sa una.

“If I would com­pare call cen­ter to this kind of busi­ness wa gyod nakatunga ang ako sweldo sa call cen­ter agency kay mas dako akong in­come diri plus wala pa gyod ko'y amo,” si Vil­lanueva mi­in­gon. “Ang P3,500 nga renta sa lu­gar diri kay mabawi ra namo sa halin sa mga ac­ces­sories.”

Ang mga tribal fash­ion ac­ces­sories ni Vil­lanueva tag P150- P300, de­pende sa dis­enyo ug estilo.

“So far nin­dot man ang kita kay ako ra ang na­ma­li­gya unya na no­tice nako nga gana­han ang mga tawo ug unique,” in­gon pa ni Vil­lanueva.

“Mag­tan-aw ko sa qual­ity sa prod­uct ug siyem­pre tan- awon sad nimo ang amount. Kini nga mga pro­dukto barato na ug mas nin­dot siya kay unique sad,” nagkanayon ang kus­tomer nga si Joelien Quiapo, usa ka call cen­ter agent.

Makita usab sa night mar­ket ang mga t-shirts, shorts, jer­seys, sap­atos, kar­sones ug uban pa.

AMPO KARON SA MGA VEN­DORS NGA UNTA MAPALAWIGAN SA CITY HALL ANG NIGHT MAR­KET HANGTOD DISYEMBRE UG SA UMAABOT NGA TUIG.

“Nag- op­er­ate ta pag­sugod sa June, karon ato ni siyang i-re­quest ni Mayor Tommy (Os­meña) nga mala­hos gyod pa ni ngadto sa De­cem­ber ug sa sunod tuig,” dugang ni Night Mar­ket man­ager Aquiles Echavez.

Pho­tos by Tonee De­spojo

MGA rub­ber shoes ug nagkadaiyang mga bali­gya nga ang uban tag P20 ra, ang imung makit-an sa Night Mar­ket sa dalan Legazpi.

TAG P20 ra kin­ing nagkadaiyang gamit sa balay.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.