Mga hugot ni Ate Mich ni Mich Pa­day­hag

Cebu Libre - - NEWS - Face­book:/michelle­joy.pa­day­hag Twit­ter: MichCDN In­sta­gram: MichPa­day­hag

Kay nag­sugod na­man ang ' Ber' months

1 Sim­ula na na­man ng ‘ Ber ’ months pero sin­gle ka pa rin. Con­sis­tent, bes?

2 Bukod sa birth­day, ang mga sin­gle nakakatang­gap lang din daw ng re­galo pag De­cem­ber. Kaog puncher!

3 Yung re­lasyon mo sa crush mo parang katunog lang ng ‘Ber,’ walang for­ever.

4 Sa Novem­ber din ba, in­aala mo rin ang na­matay o nat­a­pos ny­ong lan­dian noon? Kao'g buon­gon!

5 Yung mas in­aan­tay pa niya ang pag dat­ing ng ‘ Ber’ months kaysa sayo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.