Labing unang 'Fes­ti­val of Gad­gets' gilungsad sa Rulls

Cebu Libre - - NEWS - / MAJARLY ENJAYNES

NAGPASIDAYAG ang Rulls ug Fes­ti­val of Gad­gets sa SM City Cebu ni­ad­tong Se­tyem­bre 8-10 sa SM City Cebu Event Cen­tre.

Mao kini ang pinaka una nga gi ha­lad sa Rulls sa siyu­dad sa Sugbo. Sa tanang cell­phone brands nga gibali­gya sa Rulls, lima ni­ini ang mi apil ni­in­ing kali­hokan, mao kini ang Sam­sung, Oppo, Asus, Vivo ug Huawei.

Sa tulo ka ad­law nga Fes­ti­val of Gad­gets, nag hatag ang mga nagkadaiyang cell­phone brands ug dis­counts, free­bies ug lain laing in­cen­tives nga ek­sklusibo lang ni­in­ing hi­gayon.

Aduna pud silay Queen of G ad gets­saika du hang a ad­laws aF est ivaln ga ang spon­sor kay Home Credit Philip­pines.

Sa parada sa mga kan­di­data sa cell­phone brands, ni­l­abi gi­hapon ang an­gay nga ma tawag ug Queen of Gad­gets apan bag-o ang ma­jor award, adunay spe­cial awardees. Si Ms. Huawei ang Ms. Pho­to­genic ,si Ms. Sam­sung ang Ms. Me­dia Choice award nga pinakadaghang Face­book likes nga mi abot ug 4,500 sa Rulls Face­book page ug siya gi­hapon ang Best in Cos­tume.

Ang nakadawat sa 2nd Run­ner up, si Ms. Oppo nga g i repres­ntar ni Ms. Axel Rose Sero­nio, 1st Run­ner up si Ms. Huawei nga gi repres­ntar ni Ms. Mary Shane Riel Yap ug ang nakadaog nga Queen of Gad­gets si Ms. Sam­sung nga gi rep­re­sen­tar ni Ms. Regine Kandy Madele.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.