Nganong pasak­i­tan ko sa akong crush?

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

NGANONG PASAK­I­TAN KO SA AKONG CRUSH? Jude,

Tam­bagi ko. Nganong sige kog pasak­i­tan sa akong crush?

Anony­mous Anony­mous,

Duda nako...ug kini duda lang ha...kay wa sya kauyon sa ka ku­lang sa imong sen­tido komon.

Una sa tanan, ni text ka nako nga walay pu­paila, ug wala man lay de­talye sa imong prob­lema. Un­saon diay nako pag tam­bag nimo ug mao ra intawn na imong gi­padala nako nga im­por­masyon. Us­bon nako, usa ko ka man­anam­bag...dili man­anag-an, ug labon pang dili gamhanan nga mak­abasa sa imong utok.

Tum­bokon nako imong prob­lema ha? Pal­i­hug kog basa atong nauna nga sen­tence ani. Dili ko kabasa sa imong utok, busa samot nga dili kabasa sa imong utok ang imong crush.

Ayaw ug salig nga makasabot mi sa imong sit­wasyon ug dili nimo litokon. Di ba ang bata man gani nga dili pa makas­to­rya makahi­lak man ug mu tiyabaw kung gut­mon. Aw di kasabot iyang in­a­han ug pa­su­so­hon dayon siya. Ikaw pa kaha nga nakahibaw na­man gani ka mu text, dili na lang gyud ma kom­pleto ang men­sahe?

Mirisi uroy nimo ug pasak­i­tan ka niya. Susama sa wala nimo pu­pahibalo nako ug kinsa ka ug sa matang sa imong prob­lema, kin­ing imong es­tilo sa mis­com­mu­ni­ca­tion ang akong nakita nga ku­lang nimo.

Dong, walay babaye nga mu pasen­sya intawn sa lak­ing hi­nay ug pagsabot. Mu ag­wanta gyud mi nga ka­nunay mu pasen­sya ninyo? Kanya­hay rang pasak­i­tan ka niya.

Hi­naot, utang buot, nga maka amgo ka sa imong pagku­lang. Kom­ple­toha ang imong pangutana haron makadawat ka ug kom­ple­tong tubag. Il­i­tok ug tarong imong gibati haron makasabot imong kaatubang.

Kung di ka mag bag-o, pan­guyab na lang ug man­anag-an. Kana, syaro dili makasabot nimo bisan wala pay litokay.

Jude

Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.