Nabug­naw na­man akong uyab nako, un­say akong buha­ton?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso) Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa numero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Jude,

Ako diay si Noel, taga Mac­tan, Lapu-lapu City. Kini akong prob­lema ate Jude kabahin sa akung uyab nga si Ave. High school pa lang, nagka uyab nami. That time nin­dot pa kaayo among com­mu­ni­ca­tion, pirmi mi mag kuyog padung sa school. Inig pan­guli namo, mag kuyog sad me. Sweet kaayo mi. Three years and 9 months na mi sa among re­lasyon.

Pero ni abot sa akong kinabuhi ang wala nako damha kay nagka dugay nami, nagka wala nay klaro among com­mu­ni­ca­tion. Sa una pirmi mag kita, pero karon kung mo chat ko niya nga mag kita mi, dili na siya musugot. Daghan na kaayo siyag bal­ibad. Sa una pirmi siya mu­text nko, pero karon dili na mu­text kung dili un­a­han. Na usab na jud siya karon, car­ing kaayo ko niya pero murag wala ra niya. Wa gyud ko kahibaw nga­nung na in­gun ana siya, wala man sad ko naka dun­gog nga naa siya'y lain. Unsa may an­gay nko na buha­ton, pal­i­hug ta­bangi ug tam­bagi ko ate Jude. I hope hata­gan ko nimo sa imong bu­lawanong tam­bag. Sala­mat Noel

Noel,

Sala­mat sa paglantaw isip bu­lawanon akong tam­bag kan­imo, apan murag dili kaayo ka maka uyon sa akong tam­bag dinha kan­imo. Pana­gang usa dinha ha. Ready na? Ma­tod pas mga bata…get­setgo. Una, buot nakong ipahibalo nimo nga ang panan-aw sa bag-ong hen­erasyon karon sa com­mu­ni­ca­tion lahi ra sa naan­dan namo, kay tigu­lang na­man ko. Nag­tuo mo nga kung maka­padala ug text mes­sage kausa sa usa ka ad­law, mao na na ang gitawag ug “con­stant com­mu­ni­ca­tion” nga gi­pan­gita sa usa ka kare­lasyon nimo. Aguy, kini usa ka dakong sayop. Ang men­sahe sa tele­pono nga mabasa lahi ra gyud sa tawag nga makadun­gog sa imong tin­gog. Oo lagi, mahi­mog con­stant tuod ang in­ad­law ad­law, apan ang usa ka babaye man­gan­doy pa na ug mas dunay la­wom nga con­nec­tion. In­gon ta lang ma­hal man gud ang tawag, kay lagi ma­hal kaayo ang net­work rates karon bisan pa ug naay mga un­lim­ited promo, di ba? Pwes, mag­palahi ka. Suwati siya ug li­ham, kanang gi­nama gyud sa imong pang­amot gamit ang lapis o ballpen ug imong ila­pat sa pa­pel imong mga huna-huna kabahin niya.

Ef­fort ang gi­pan­gita sa tanang babaye. Mukalit ra mi ug ka tab-ang kung tab-ang na pud ang imong pan­ingkamot diri namo. Baws baws ra gyud na dong, haron ka masayod. Dali na lang kaayo ninyo ang mes­sage, apan para nako ug para pud tin­gali sa imong uyab, taphaw kini.

Syaro sa tulo ka tuig ninyo nga pagka uyab wala ka kat­ul­tol sa ilang balay? Sur­prise her. Bisi­taha ug kalit, apan ayaw kalimti ug dala ug gamayng pa­hali­pay man lang. Dili lamang para kaniya apan para pud sa iyang mga kauban sa balay, api­lon man gyud na ug pag­pan­gulitawo! Bisan pag usa ka putos ra na sa pan, mag­pakita nga duna kay pag­ta­gad niya ug sa mga im­por­tante sa iyang kinabuhi.

Pal­i­hug intawn pag­mata sa ka­matuo­ran nga kin­ing text text dili mahu­log nga com­mu­ni­ca­tion kung gugma ang gi­hisgutan, ug ang pa sweet sweet sa text wala nag­pas­bot nga uyab na mo. Juice colored basin ikaw ray nakahibalo nga uyab mo sa su­lod sa tulo ka tuig ug siyam nga bu­lan ha! Pag sure dinha Noel, kay kamo ra ba mga laki ga as­sume dayon, dili lang ni ex­clusibo nga sakit sa mga babaye.

Akong tam­bag, bu­tangi intawn ug ef­fort. Kay kung dili niya na makita, bisan pa ug wala kay nadung­gan nga naa siyay lain, basin makakita na ug mas muhatag pa ug la­wom nga pag­bati dinha niya. Asa na lang ka intawn puni­ton ug nag­pa­bilin pa gi­hapon ka ug padala ug text mes­sage dinha. Good luck! Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.