In­tere­sado ba pud kaha si crush nako?

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Jude,

Dugay na kaayo ko gusto mu­pahun­gaw dinhi sa imong kolum mahi­tun­god sa akong gibati pero maikog man ko musuwat nimo kay tig­basa man akong crush sa imong kolum, basin masayod siya nga siya diay akong gi­pasabot. Pero ba­hala na, kay dili na­man nako ma ag­wanta.

Mo­hangyo lang ko nga itago ko sa pan­galan nga Jo­rah, taga Pit-os, Talam­ban, ug usa ka lady se­cu­rity guard sa usa ka mall sa syu­dad. Akong prob­lema nag­sugod kad­tong na­suod ko sa among su­per­vi­sor sa trabaho. Minyo na siya apan dugay na silang buwag sa iyang asawa. Duna silay mga anak pero naa niya ang duha. Ako ang iyang sto­ry­han sa iyang prob­lema kay pirmi man mi mag abot sa break namo. Nagka­suod pud gyud mi gikan sa among pag shar­ing. Tam­ba­gan nako siya, us­a­hay pud siya ang mu­tam­bag diri nako.

Ok ra ba ang in­gon ani nga re­lasyon namo Jude? Dili ba mi ma prob­lema sa trabaho namo ani? Naa ba ni ka­padun­gan among sit­wasyon? Tam­bagi ko pal­i­hug.

Jo­rah Jo­rah,

Una sa tanan, kung dili pa le­gal ang iyang pag­buwag sa iyang asawa, hi­nay hi­nay usa. Dali ra ba kaayo maka in­gon ang uban nga buwag na apan sila ra diay to nakahibalo, lisod na, di ba? Basin sa in­y­ong pag sto­rya pwede nimo ma­pangutana ug pina abtik lang kung unsa ang le­gal sta­tus sa iyang sep­a­ra­tion. Buhata sa pa­maagi nga dili kaayo ka tan- tong in­tere­sado, agi lang gud sa con­ver­sa­tion sunod nga mag­patam­bag siya nimo.

Kung le­gal gyud ang ilang panag­buwag (ug kini ga agad ra pud sa iyang pu­long ha, kay lisod man pud man­gayo dayon kag pa­pe­les, unya na kung hayag hayag na ang dalan), pwede na tin­gali ka mu in­vest sa imong emo­tions. Pwede na ka mag­padala gamay sa imong gibati ug pwede na ka mag­pahibalo niya nga duna kay gibati dinha ka niya. Sub­tle, dili lang lan­taray. Hi­nay hi­nay ka kay siya ang naay asawa ug anak, ikaw ang sin­gle ug mas hayag ang kaug­maon kung re­lasyon ang gi­his­gotan.

Panghi­ma­mat kung duna ba pud siyay in­teres nimo gawas sa pakighi­gala. Makita man na nimo sa gag­mayng bu­tang…sa iyang nil­i­hokan kung naa ka, iyang in­is­to­rya­han (hi­labon na kung wala ka sa iyang atuban­gan, so pam­i­naw ug pangutana sa imong mga kauban sa trabaho).

Kung walay polisiya sa in­y­ong trabaho nga bawal ang re­lasyon sa duha ka magkauban sa buhat, hi­labon na nga su­per­vi­sor diay siya nimo, wala koy makita nga prob­lema kung magka­dayon man gyud diay mo. Sig­u­radoha lang nga kung duna moy away ug di pagkasin­abot, dili ninyo dad-on sa trabaho, hi­labon na de­likado nang in­y­ong trabaho isip gwardiya sa katawhan. Duna ra ba tin­gali moy mga pusil, di ba? Bawal ang init ug ulo. Sim­bako.

Na hala, good­luck. Ug kung ni­basa man gani ning imong gi­higugma karon, abtik noy! Maun­han gani ka sa lain, lisod na.

Jude

Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa numero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

(Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.