UC mi­hatag ug gant­ing cash sa mga top­notch­ers ni­ini

Cebu Libre - - NEWS -

Tun­god sa ilang pagharos sa Top 10 nga puwesto sa 2017 Naval Ar­chi­tect and Marine En­gi­neer Li­cen­sure Ex­ams, gi­hata­gan ang mga top­notch­ers sa Univer­sity of Cebu og tukma nga in­sen­tibo sa ilang founder nga si Au­gusto Go ni­ad­tong mi­ag­ing se­m­ana.

Si Go nga bag- ohay lang mise­blerar sa iyang ika-82 nga adalw'ng natawhan, mi­hatag og P700,000 nga pa­hali­pay sa iyang mga top­notch­ers.

Ang top­notcher nga si Jayvie Al­barando nakadawat ug P100, 000 sam­tang ang 11 pa nga naka­su­lod sa top 10 nga sila ni Ran­dolph Tabernero ( 2), Reanne Man­gu­bat ug Lyn­don Hanz Per­nites ( 3), Vince Alex Vil­la­her­mosa (4), Len­don Ar­cil­las ( 5), Jochelle Tu­mu­lak ( 6), Brylle Enad (7), KC Rare Em­nace ( 8) Chris­takhis Niño No­dalo (9), Kit Boniefel Bon­tor ug Charisse Ivy Talle (10) nakadawat ug tag P50,000.

Ma­tod pa ni Go nga ang ta­lagsaon ug makasaysayanon nga pan g hit ab om aoang lab ingn indo tn ga reg along ai yang nadawat sa iyang birth­day.

Du­gang pa niya nga si Cebu City Mayor To­mas Os­meña mitawag kaniya aron pa­hali­payan ang iyang es­kwe­la­han.

Gi­tunol usab ni UC Chan­cel­lor Candice Go­tianuy ang P100,000 nga ganti ngadto kang Jack­lyn An­toli­hao, chair­per­son sa Naval Ar­chi­tec­ture ug Marine Engi­neer­ing pro­gram sa UC.

Nagkanayon si Go­tianuy nga hang­tod karon daw dili pa siya maka­too sa nahimo sa ilang mga frad­wado.

Ang 21-anyos nga si Al­barando mi­in­gon nga siya pare­hong ma­pasalam­a­ton ug nahin­gangha nga nakadawat sa dakong kan­ti­dad isip ganti nga iya kunong tip­i­gan sam­tang man­gita siya ug trabaho.

“This was un­prece­dented. We’re over­joyed — very over­joyed that this is the re­sult of the hard work of ev­ery­one, from the stu­dents, the fac­ulty. We’re truly sur­prised,” si Go­tianuy mi­in­gon.

Ang third placer nga si Lyn­don Hanz Per­nites, kinsa gi­hu­lag­way sa grupo nga ilang "back­bone" sa su­porta, mi­in­gon nga magpa-en­roll siya sa me­chan­i­cal engi­neer­ing ug gami­ton niya ang P50,000 alang ni­ini.

Si An­toli­hao mi­in­gon nga siya nag- mon­i­tor ug nag­giya sa kapin sa 100 ka graduwado sa UC sa wala pa ang ek­sam­i­nasyon.

“We know the en­tire thing we’re re­view­ing won’t come out in the tests so I told them to ask me any ques­tion or ask help if they find some­thing dif­fi­cult so that I can dis­cuss and ex­plain it to them.”/

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.