Mao JUDE!

Uyab nako ang manghod sa akong ex, pero wala ko mai­bog niya

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Jude, UYAB NAKO ANG MANGHOD SA AKONG EX, PERO WALA KO MAI­BOG NIYA

Pal­i­hog ko ug tam­bag Ate Jude. Na-a koy uyab sa una, mag­u­lang sa akong uyab karon. Love kaayo nako ang mag­u­lang un­til now. Nag­buwag mi sa mag­u­lang kay na-a siyay uyab lain. Nag­dugay mi ug 28 months, hang­tod naminyo siya.

Akong gi­pan­guya­ban ang manghod ug gisugot ko niya. Wala man ko mai­bog niya hang­tod karon ate. Usa na mi ka tuig nga uyab.

Ben­jie of San­tander Ben­jie,

Klaro­hon lang nako imong sit­wasyon ha: Nahigugma ka ug tawo nga wala nahigugma nimo mao nga gibuwa­gan ka niya ug nakig­minyo siya sa lain, imo day­ong gi­pan­guya­ban ang iyang ig­soon bisan ug wala ka mahigugma ani. Kung sakto ni akong re­cap, aguy dong, utang buot dili ka an­gay magka re­lasyon.

Let’s break it down. Ang imong kanhe nakig­minyo ug lain nga lalake bisan ug uyab mo for more than two years. Wala siya mahigugma nimo kay sa lain man siya nakig­minyo. Oo, kasabot kaayo ko anang imong gi in­gon nga nahigugma gi­hapon ka niya, apan murag one way road man ning imong gugma. Ang sakto nga gugma Ben­jie mao ang mu­tual nga love, kanang give and take, kanang ka­mong duha dunay gibati para sa usag usa. In this case, clearly ikaw ra ang naay gibati dinha kaniya.

Ikaduhang punto: gi­pan­guya­ban nimo iyang manghod. Di man ko psy­chol­o­gist apan me­dyo klaro man nako ug unsa imong tu­mong ini. It could be one of two things: to spite your ex, buot pasabot, imong palago­ton imong kanhe mao wala ka mu ang-ang ug ig­soon mismo niya ang imong gip­uli. Or, posi­ble pud nga you are hold­ing on to her, dili nimo kaya maka let go niya mao ang ig­soon imong gi uyab, kay tin­gali sa maong move gatuo ka nga makakita gi­hapon ka sa imong kanhe kay mao man gi­hapon nga pam­ilyaha imong gisud­lan.

Ikat­ulo, and the most dis­turb­ing sa imong gisulti, imong gi angkon nga wala ka mai­bog sa imong uyab karon nga ig­soon sa imong kanhe. Busa, ang imong pag­pan­guyab niya dili sin­cere, walay gugma, kaduda-duda imong tu­mong. Tin­uod nga nasak­i­tan ka sa gibuhat sa imong kanhe, apan nang damay pud ka ug laing tawo nga imo lang gigamit sa kung unsa man imong daotang tu­mong.

Un­say an­gay ni­mong buha­ton? Utang buot buwagi nang imong uyab karon, wala siyay labot sa sala sa iyang mag­u­lang dinha sa imong kas­ingkas­ing, kung imo mang gi­lantaw nga dakong sala iyang pag­minyo sa lain. Prangka pagka sto­rya, ikaw ang prob­lema. Kana na lang nan­guyab ka ug tawo nga wala diay ka mai­bog, tiaw muna, unsa diay ning pakipa­gre­lasyon para nimo... duwa- duwa? Ti­man- i Ben­jie, ang imong paglantaw sa usa ka bu­tang mao pud ang muba­lik dinha nimo. Kanya­hay ra tin­gal­ing na adto sa lain ang mag­u­lang kay wala ka kasabot ug unsa ang gugma ug tiu­nay nga pakipag re­lasyon.

Busa, sa dili pa uwahi ang tanan, pagh­inuk­tok karong Pasko. Kay ang pinakadakong gift nga ma­hatag nimo sa laing tawo ug sa imoha mismo mao ang pagka amgo nga ang pakipa­gre­lasyon dili usa ka duwa nga kung mapildi ka, man­a­may ka ug lain. Ban­tay ban­tay sa karma.

Jude

(Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.