Mao Jude!

Ipa­dayon ba kaha nako akong pagka kabit o dili na?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso) Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Jude,

Ako diay si Miss J, 22 yrs old. Naa koy uyab, tiguwang na siya ug naay fam­ilya. Love kaayo nako siya ug dli nako kaya mawala siya. Un­say an­gay nakong buha­ton? Gitago ra namo among re­lasyon, an­gay pa ni nako ipa­dayon or un­dan­gon na kaha ni nako?

Two years na­mong gitago among re­lasyon. Miss J

Dear Miss J,

Good news! Sw­erte kaayo ka kay atong balaod diri sa Pilip­inas pa­bor kaayo sa mga con­cu­bine susama nimo. Aw, sorry kung wala ka naka­pana­gang sa akong gitawag nimo, pero mao man gud na ang naa sa atong balaod. Ma­tod pa ni Jover Lau­rio, re­sibo: “Any hus­band who shall keep a mis­tress in the con­ju­gal dwelling, or shall have sex­ual in­ter­course un­der scan­dalous cir­cum­stances, with a woman who is not his wife, or shall co­habit with her in any other place, shall be pun­ished by prison cor­rec­cional in its min­i­mum and medium pe­ri­ods”, gikan ni sa Ar­ti­cle334 sa atong Re­vised Pe­nal Code. Ang maong sala gitawag nga con­cu­bi­nage, kay ang adul­tery mao ang sala sa usa ka wife dinha sa iyang bana. Busa, ang tawag nimo an­ing sit­wasy­ona, mis­tress o con­cu­bine. Di lang nako Bisaya-on kay ma­hangan kag samot.

Ma­ba­lik ta sa imong sw­erte. Ma­tod sa maong balaod, ang imong hinigug­mang minyo pwede ma priso, pero unsa ra gud nang “mim­i­mum to medium” uy, gamay ra man na nga pag an­tos para sa in­y­ong tiu­nay nga gug­mang ga uros uros, di ba? Ikaw pud, isip mis­tress niya, dili man pud ma priso... destierro ra imong pun­ish­ment day, tiaw mu na! Unsa ni? Dili ra kuno ka pa duolon niya within 25 kilo­me­ters “for a spec­i­fied length of time”...dili for­ever ha! Che na lang sa asawa, pikati siya kay nag­pakauwaw siya sa wala, ma imoha ra gi­hapon ning imong laki. Kana kung masak­pan mo ha, kay ang asawa ra man gyud maka kiha sa iyang bana an­ing maong sala sa con­cu­bi­nage. Usa pa, ki­na­hanglan pa gyud naa siyay pruweba nga scan­dalous in­y­ong pakighi­lawas, di ba? Unya kung hilom mo mag sex beh, unya dili pa gayud sa ilang pan­i­malay, di ba maglisod siya?

Unsa ra man pud nang maka guba tag pam­ilya, di ba? Tu­tal sa duha ka tuig nga gakuyog mo ani niya, ob­vi­ously wala na­man pud tin­gali siya nahigugma sa iyang asawa kay nan­gita man siya ug ika­puli, di ba? I ampo lang pud nga inig abot sa pana­hon, madawat pud nimo ug hap­say ang iyang pag­pangabit sa lain ug ma­pul-an na pud siya nimo, di man ta kasig­u­rado kay iya baya nang nabuhat sa iyang asawa nga gi­pakaslan gyud niya sa atuban­gan sa Gi­noo ug sa balaod, di ba? Move on lang gud ka ug mahitabo na, di ba?

So para nako, ipa­dayon na! Ampo lang nga dili lang gud mo masak­pan ug walay kwarta iyang asawa nga ika kiha ninyo. Ug ugal­ing ma­dayon ang kiha ug ma priso siya, true love man kaha nang in­y­oha, huwata siyag mak­a­gawas ug ipa­dayon in­y­ong gug­mang walay sama. Unsa ra gud nang gamayng kauwaw ug kon­sen­siya nga nabungkag iyang pam­ilya, di ba? Sinsi­lyo ra kaayo na day, fight lang! True love baya gyud kaha nang in­y­oha. Jude P.S.: Mao ni ang kom­ple­tong men­sahe gikan sa atong let­ter sender karong se­m­anaha via text mes­sage: Miss J: Jude pwede ko nimo tam­ba­gan? Ako: I text o email pal­i­hug ang de­talye sa imong prob­lema. Ni­padala si Miss J sa iyang suli­ran, pagka hu­man ug treinta min­u­tos... Miss J: Asa na­man imong tam­bag??? Ako: Atangi karong Biy­ernes. Miss J: Sa news? Ako: Suma, asa man nimo nakuha ang akong num­ber? Miss J: Sa news. Hu­man ug usa ka oras, wa pa diay siya mahu­man. Miss J: Bisan asa nga news? Bu­tangi. In­day, ipa­dayon imong pagka kabit, apan UTANG BUOT, ayaw mo pan­ganak intawn. Malooy kas kaug­maon sa in­y­ong anak.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.