Carlo Aquino: Nali­gaw din ako noon, pero hindi ko pinag­sisi­han ang pinag­daanan ko!

Cebu Libre - - NEWS -

NUNG mawala si Carlo Aquino nga ilang taon sa show­biz, in­akala ng la­hat na nag­ing choosy lang siya sa projects, pero ang to­too pala ay wala siyang of­fer kaya nga nag­pali­pat-li­pat pa siya ng tal­ent man­age­ment pero bu­ma­lik din sa Star Magic.

Hang­gang mul­ing nasi­layan si Carlo noong 2015 sa day­time se­ries na We Will Sur­vive bi­lang part­ner ni Me­lai Can­tiveros na nag­ing dahi­lan pa para magse­los ang asawa ng huli na si Ja­son Francisco.

Si­n­un­dan ito ng The Bet­ter Half noong 2016 kung saan um­abot ha­los ng isang taon ang pro­grama. Nakasama na­man niya rito sina Shaina Mag­dayao, JC de Vera at Denise Lau­rel.

Inamin na­man ng bi­nata na me­dyo nali­gaw siya ng lan­das ng mga pana­hong yon pero wala daw siyang pinag­sisi­han dahil pinat­i­bay nito ang pagkatao niya.

Carlo Aquino ug Bela Padilla

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.