Kinsa akong pili-on: Si best friend o si boyfriend?

Cebu Libre - - SHOWBIZ KASIKAS - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Dear Kuya Jude,

Dancer ko ug part ko sa usa ka dance group. Naa koy best­friend, dancer sad siya ug part sad siya sa dance group. Naa pud koy uyab ron.

One time naa mi gi chore­o­graph sa akomg best friend para sa up­com­ing foun­da­tion day sa school. Sa mga ad­law nga nag kuyog mi mas na close na kaayo mi ug ni start na siya ug lamb­ing nako. Sweet kaayo siya, gen­tle­man, ma­pagma­hal. Naka in­gon gud among ka mem­bers na mura kuno mig uyab.

Un­til na in love nako niya ug na in love sad siya nako. Kahibaw ko nga sayop ni, I tried to con­trol sa akong feel­ings, I tried to be fair sa akong boyfriend. I‘m re­ally con­fused right now, Kuya Jude kinsa man akong pili-on, akong boyfriend na kahibaw kong mao ni ang sakto or sa akong best friend na gi­higugma sad nako bisag sayop?

DAWN Kuya Dawn,

Una sa tanan, dili ko nimo kuya kay ang akong hairdo, makeup ug cus­tom Robert Clerg­erie heels sa pic­ture mas ma­hal pa sa imong tu­ition intawn kuya Dawn.

Ikaduha, dunay tawag sa mga susama nimo nga naay uyab unya nahigugma sa lain nga lalake. Kung wa ko nasayop, ug ma­tod sa ka­tiguwan­gan, upat ni ka le­tra nga nag­sugod sa let­ter I ug nag­ta­pos sa le­tra nga T. Ikaw nay ba­hala ug spell­ing ha?

Ikaw mismo ang ni angkon nga sayop imong gibuhat, unsa diay imong gi ex­pect sa imong pag­suwat nako? Mu in­gon kog “hala ka looy sa imong kas­ingkas­ing intawn, nagkalisod siya kay nahigugma sa duha ka lalake. Higug­maa silang duha!” Wa ka kyapi?

Ang prob­lema nimo, imong kon­sen­siya mismo nag in­gon nimo ug unsa ang sakto buha­ton apan man­gita kag val­i­da­tion sa laing tawo para mubuhat ug sayop. Ngano ka uy? It’s the same for ev­ery one nga murag napikas kuno ilang kas­ingkas­ing kay mao lagi, susama sa gi in­gon sa kanta…sana dalawa ang puso ko. Unsa ka, kugita nga dunay 3 ka kas­ingkas­ing?

Pip­ila na ka hen­erasyon ang ga­ba­lik ba­lik in­ing prob­lemaha, magsige pa gyud ta ani? Ang nadato ra nato day mao ang mga musikero ug gabuhat sa mga pe­likula, iapil na nato ang mga beer­house.

Ngano diay ug buwa­gan nimo ug tarong ang imong uyab karon, kay lagi nahigugma ka sa imong best friend. It is self­ish of you to want both of them at the same time, greed is a sin! Oo, na­had­lok ka nga basin the next re­la­tion­ship dili mu work out pareho sa imong uyab karon, nganong nag­sugod man kag lain in the first place? Unsa ka, gi hyp­no­tize ni best friend ug wala kay mabuhat? Nisu­lod ka ani nga ga mata, sol­bara nga ga mata pud ka.

Jude

Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.