Xan­der Ford may lovelife na: ‘Pi­nag­tagpo, pinaglandi”

Cebu Libre - - SHOWBIZ KASIKAS -

USAP- US­APAN sa so­cial me­dia ang litra­tong ipinost ng con­tro­ver­sial in­ter­net sen­sa­tion na si Xan­der Ford sa kanyang In­sta­gram ac­count.

Isang wacky photo ito kung saan kasama ni Xan­der Ford ang isang babae na pinanini­walaang kare­lasyon ng bi­nata.

Ni­lagyan niya ito ng cap­tion na, “Mali­gayang kaarawan sa dalawang pu­song nag mama­ha­lan. Min­san nalang natin makita ang saya at makasama si lig aya.

“Pasala­mat tayo naki­lala natin ang isat isa. Pinag tagpo at pinag landi hang­gang sa iti­nad­hana. Sana hang­gang sa huli ay mag­ing tayo pa ( sic),” ang sabi pa ng tinaguri­ang Re­toke King with matchig heart eyes at blow­ing kiss emoti­cons.

Maram­ing fol­low­ers ni Xan­der ang nag-con­grat­u­late sa kanila ng girl at nagsabing sana raw ay natag­puan na ta­laga nila ang for­ever sa isa’t isa. Ang panini­wala nila, baka raw an­niver­sary nila bi­lang magdy­owa.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.