Is­abelle Duterte mala-Cin­derella sa 18th b-day!

Cebu Libre - - SHOWBIZ KASIKAS -

INGGIT na inggit ang ilang ne­ti­zens sa apo ni Pan­gu­long Ro­drigo Duterte na si Is­abelle. E, kasi nga, bong­gang- bongga at yaya­manin ta­laga ang nag­ing se­l­e­brasyon para sa kanyang 18th birth­day.

Sa Rigodon Ball­room lang na­man ng Penin­sula Manila ito gi­nanap with the Manila Phil­har­monic Or­ches­tra na siyang nag-prov id eng mu­sics a kabu­uan ng event.

Ku­malat sa so­cial me­dia ang mga litrato at video na kuha sa de­but party ni Is­abelle at marami ang nagko­mento na kung may nag­bibi­gay ng award para sa Debu­tante of the Year, walang du­dang ang apo na ni Digong ang tatang­hal­ing win­ner kahit Jan­uary pa lang ngayon.

Bukod nga sa na­pakama­hal na LED in­vi­ta­tion para sa de­but ni Is- abelle, pinag-us­apan din ang suot niyang Michael Cinco blue gown nat ad tadng“full de grade Swarovski crys­tals.”

Ayon sa ulat, ang mga ball gown ni Michael Cinco ay nagkaka­ha­laga ng P800,000 hang­gang P5 mil­lion.

Bongga rin ang give­away ni Is­abelle, la­hat ng guest ay nakatang­gap ng “hand­crafted/cus­tom­ized fra­grance prod­ucts.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.