MAO Jude!

Akong gibuwa­gan akong uyab kay na­bal­dado ko, sakto kaha to?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso) Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Dear Jude,

Good day Ate Jude. Ako diay si Alvin Seren­cio, taga San­tander. Naa koy uyab sa una ate, si Jhemima Guerva, taga Tu­bigon, Bo­hol. Uyab mi niya al­most one year hang­tod nadis­grasya ko sa mo­tor. Siya nag­ban­tay nako sa hospi­tal kay na coma man ko. Ni­ad­tong na ayo na ko ug nak­a­gawas sa hospi­tal, ako siyang gibu­la­gan kay wala koy tra­baho kay na­balda ko. Unya sige kog ka­suko niya tun­god sig­uro to sa tam­bal nako. Un­til now, wala pa ko ka move on. Pal­i­hog kog tam­bag.

Un­til now dako akong pagma­hay kay bisan nag­break nami, niari pa gi­hapon siya sa amo-a, pero wala nako siya tagda, tun­god sig­uro to sa akong tam­bal nga gi-in­ject nila nako.

Alvin

Dear Alvin,

Kung unsa man gani tong tam­bal nga gi­turok nila nimo, ayaw intawn to ba­sola sa imong pag tratar ni Jhemima. Tiaw muna, bisan pa ug na bal­dado ka, nag­pa­dayon ang iyang pag­bati dinha kan­imo ug gibisita pa ka? Stop blam­ing the medicine for your in­sen­si­tiv­ity. Kasabot ko nga naghuna huna pud ka sa iyang kaug­maon sa pakipa­gre­lasyon sa susama nimo nga ati­manonon kay lagi walay tra­baho kay na balda. Apan wala ka maghuna huna nga kin­ing de­sisyon usa ka mu­tual de­ci­sion nga ka­mong duha isip magka re­lasyon ang mu di­sidir? In­clude her in the de­ci­sion,

ayaw kuhaa niya ang katun­god nga mu de­sisyon an­ing bu­tanga hi­l­abi na nga siya diay ang nisakrip­isyo sa iyang oras para ban­tayan ka atong na coma ka.

Huna hu­naa Alvin, kung lain pa tong babaye nga nakakita nga walay tra­baho ug bal­dado ang ilang uyab mas pas­pas pa sa mo­tor ni­mong na­bangga muda­gan palayo.

I hate to be the one to say it, but you owe it to her bisan man lang ang cour­tesy nga sto­rya­han ninyo ang in­y­ong fu­ture to­gether. Yes, it is self­less of you to let her go haron makakita siya ug mas hayag hayag nga kaug­maon kay lagi gi­higugma nimo siya. Apan kin­ing maong sakrip­isyo nga imong gibuhat usa ka dalo nga pa­maagi. Apila siya isip imong kapikas sa maong de­sisyon. Sto­ryahi ninyo ang sit­wasyon, be re­al­is­tic, apila ang prog­no­sis sa dok­tor ug unsa gyud ang imong kahim­tang. Duna bay chance for full re­cov­ery? Par­tial re­cov­ery? Hang­tod wala pa ka na­matay ug naa kay gin­hawa nga nakakuha pa gani kag suwat diri nako, duna pa kay silbi an­ing kinabuhi-a.

I have to be hon­est, guilty kaayo ko anang imong gibuhat mao nga murag gi­ta­m­paros nako akong kau­galin­gon sa akong tam­bag dinha kan­imo. Maayo kaayo ta mu tu­lod palayo sa mga nahigugma nato, we push them away so eas­ily. Atong sul­ti­han atong kau­galin­gon nga it’s for their own good, kay wala man silay maasa­han nato in the long run, di ba? Apan wala nato huna-hu­naa ilang kahim­tang.

If she was able to love you at your worst, dili ba gud kana ang suk­danan sa tiu­nay nga gugma? Un­dangi na nang pag­ba­sol sa tam­bal intawn, Alvin. Ayaw buhii ang usa ka bu­tang nga lisod pan­gi­taon in­ing kalibu­tana.

Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.