Murag makig­ba­lik man ni akong ex boyfriend, unsa akong buha­ton?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Mao Jude!

(Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso) MURAG MAKIG­BA­LIK MAN NI AKONG EX BOYFRIEND, UNSA AKONG BUHA­TON? Jude,

Nagsige mi ug kuyog kuyog karon sa akong ex. Mga six years pud mi uyab ani niya pero nagk­abuwag mi ad­tong ni­larga ko para mag­tra­baho sa Manila. Nag­minyo na pud siya unya naa na pud siyay anak nga 6 years old. Pero amigo gi­hapon mi ug magtaw­ganay ug mag tex­tanay gi­hapon mi.

Last year nag­buwag siya sa iyang asawa, ug murag nag­param­dam siya nga gana­han siya magk­a­ba­likan mi. Sin­gle ko karon pero dat­ing, kay nalin­gaw pa ko sa akong ka sin­gle. Oo, love nako siya ug wala man nawala gyud to­tally akong gibati niya, pero dili pa ko ready nga muba­lik ug seryoso. Tam­bagi ko pal­i­hug.

Elaine Raras Elaine,

Thank­fully, walay le­gal com­pli­ca­tions ning in­y­ohang sit­wasyon kay tech­ni­cally, puro mo sin­gle…kana kung le­gal ilang sep­a­ra­tion na ha ug dili buwag buwag lang nga walay su­porta sa pa­pel. Ang com­pli­ca­tion lang nga nakita nako ang imong un­will­ing­ness nga muba­lik sa pakipa­gre­lasyon niya. Samot pa gyud kay kanhe pa diay nimo ug pip­ila ka tuig! Dunay ad­van­tage ug dis­ad­van­tages an­ing makipag­ba­lik ta sa atong ex. Sa ad­van­tage, dili na kaayo mo musayang ug pana­hon nga man­gapa sa in­y­ong ki­naiya, kay sa in­y­ong re­lasyon sa una na­suta na­man nimo ang iyang pagkatao. Sa In­ingles pa, you know him in­side and out. Apan ang kin­ing dako nga ad­van­tage mao pud ang dis­ad­van­tage: wala nay kilig atong get­ting to know you stage nga una pa lang mo nagkail­hanay. Ki­na­hanglan hago- an gyud niny­ong duha para ma kilig gi­hapon mo sa usag-usa, hi­labon na tin­gali nimo kay ni in­gon ra ba ka nga nag en­joy pa ka sa sin­gle life karon.

Sa iyang sit­wasyon, nabag-o gyud tingli ang da­gan sa iyang kinabuhi kay duna na­man siyay anak. Mahi­mong for the bet­ter, nahimo ba hi­noon siyang mas re­spon­s­able tun­god ini, ug mas seryoso iyang panan-aw sa kinabuhi.

But I am not dis­count­ing the fact that this might be a good idea. Ma­ba­lik ta sa unang ad­van­tage: you know each other very well. Sa mi­l­abay nga mga tuig, basin maku­rat ug ma­lin­gaw pud ka nga duna pud diay siyay kabaghuan. He is not nec­es­sar­ily the same per­son you fell in and out of love with. Duna tin­gali siyay mga changes nga ikalin­gaw ug ikak­ilig nimo.

In the end, nan­gita ra man gyud tag tawo nga mus­abot ug mu abiba nato sa atong kinabuhi ug ang mga paghagit ni­ani. Kung ang in­y­ong gibuwa­gan sa una ang dis­tan­sya, basin ug dunay ki­na­hanglan muhimo ug ad­just­ment ninyo this time around para ma­suwayan ug pwede ba gyud mu­lahutay ning in­y­ong re­lasyon. If not, en­joy the ad­ven­ture of get­ting to know him again. Lin­gaw na nga byahe!

Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.