Bakasyon na!

Asa nin­dot laa­gan karon nga ania na ang gikahi­na­mang bakasyon

Cebu Libre - - FRONT PAGE - BY MICHELLE JOY PADAYHAG

H apit na usab ang sum­mer. May plano ka na ba kung asa mu­laag kauban ang pam­ilya, mga hi­gala o ang imung for­ever?

Kung ikaw wala pa’y des­ti­nasyon karong sum­mer, ang Cebu Li­bre mo­hatag og gamay nga travel guide haron mas sayon alang kan­imo ang pag plano sa imung sunod laa­gan ning pana­hon sa ting-init.

Maong an­dama na ang mga sum­mer essen­tials ug ayaw sipy­ata pag­selfie og i-tag dayon sa Face­book ang Cebu Li­bre!

Pescador Is­land hop­ping (Moal­boal, Cebu)

Ang lung­sod sa Moal­boal nahimu­tang kapin sa 88 kilo met ross a haba­gatang bahin sa Sugbo. Naila kini tun­god sa white sand beach. Apan dili lang sa put­ing bay bay on­sika tang Moal­boal tun­god kay gidagsa usab kini sa mga tur­ista tun­god sa Pescador Is­land hop­ping. Dinhi imung ma ex­pe­ri­ence ang dol­phin watch­ing, tur­tle point og ang ban­to­gang sar­dine run. Sa­gana usab kini sa mga maanin­dot nga corals maong aduna silay Ka­gasan­gan Festi- val sa bu­lan sa Mayo.

Cany­oneer­ing og Kawasan Falls (Ba­dian, Cebu)

Kung dili ka gana­han nga tan­tong ma­pag­tong karong sum­mer, aniay laing sum­mer ac­tiv­ity nga pwede nimo ma­su­layan. Ang lung­sod sa Ba­dian, so­bra 100 kilo­met­ros sa haba­gatang Sugbo, dili lang naila sa Os­meña Peak og put­ing balas sa Lam­bug beach. Naila usab kini tun­god sa cany­oneer­ing og Kawasan Falls. Ang c any­one erin gus aka ex­treme act iv ityn ga pwede mo am­bak og molan­goy sa mabug­naw nga tubig sa Kan­laob River. Mahu­man kini mga tulo o upat ka oras. Dili pud da­pat kalim­tan an gt hr ee-l aye red Kawasan Falls paghu­man sa cany­oneer­ing ad­ven­ture.

Siqui­jor

Gawas sa barang, panam­bal ug lumay, ang isla sa Siqui­jor an­gay usab nimung bisi­ta­hon tun­god sa mga tourist spots ni­ini sama sa nin­dot nga bay­bayon sa Pali­ton Beach sa lung­sod sa San Juan og Salag­doong Beach Re­sort sa lung­sod sa Maria. Anaa usab ang Cam­buga­hay Falls sa Lazi. Puede sab kang magpa fish spa ubos sa lan­dong sa 400 ka tuig nga balete tree. Dinhi imu usab makita ang nagkalain­lain nga sou­venir items sama sa love po­tions, voodoo dolls, key chains og re­frig­er­a­tor mag­nets.

Li­ma­sawa Is­land (South­ern Leyte)

Kung gusto ka og laag nga bu­sog pud sa kasaysayan, usa ang Li­ma­sawa Is­land sa da­pat nimung ad­tuon. Ang lung­sod sa Li­ma­sawa naila tun­god kay dinhi gi­pahi­gayon ang unang misa sa mga Ka­to­liko sa Pilip­inas. Dinhi imung makita ang Shrine of the First Mass in Asia, wish­ing well, og ang First Cross Mon­u­ment. Ang Li­ma­sawa Is­land naila usab sa i yang linaw og limpyo nga da­gat sama sa Dak­dak Beach Re­sort, Bi­tuon Beach, og ang Is­land La­goon Re­sort.

Moun­tain Re­sorts

Kung gusto ka lang magpa bug­naw nga dili ki­na­hanglang mabasa, pwes daghan kag ma­suroyan nga moun­tain re­sorts nga duol ra sa siyu­dad sa Sugbo sama sa Barangay Busay. Anaa usab ang West 35 Eco Ad­ven­ture Park sa lung­sod sa Balam­ban diin adunay zi­pline, camp­ing ug bon­fire sites ug ad­ven­ture chal­lenges. Gawas sa re­lax­ing nga view sa bukid, makita sab nimu dinhi ang maanin­dot nga sun­set sa ilang roof deck. Pag- an­dam lang ug jacket o sweat shirt tun­god kay tunga-tunga sa pag bugno sa kan­git­n­git ug ka­hayag mao usab ang pag­gakos kan­imo sa daw nag­dala’g ice nga kabug­naw sa hangin.

Daghan pa

Gawas ni­in­ing among mubo nga lista, aduna pay daghang kalaa­gan dinhi sa Sugbo alang sa imung bakasyon.

Adunay daghang mga karaang mga sim­ba­han, mga museyo ug beach re­sorts.

Puede sab nimung hi­mam­a­ton ang mga “gen­tle giants” sa lung­sod sa Os­lob – ang sikat na kaay­ong mga bu­tand­ing kon whale sharks.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.