Nahigugma ko sa akong barkada nga bayot!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Good day Miss Jude!

Just call me Snow, a col­lege stu­dent and an avid reader sa imong col­umn sa Cebu Li­bre. The rea­son why I sent you an email is be­cause I need your ad­vice.

But first of all, I have a question for you Miss Jude. Posi­ble bang magka gusto ang usa ka babae nga sama nako ngadto sa usa ka sama nimo nga gay?

Ingo ani man gud ni Miss Jude, I have a friend na gay, si Pretty Boy. Wala ko kahinum­dum na kung kanus- a ug nganong na sagol sya sa akong cir­cle of friends. Sa una, ok pa kaayo ko niya and I treat him as a friend. Un­til one day, nag­patupi sya ug pinalaki, grabe, wla jud ko katu-o nga siya to kay an­gayan ug gwapo jud kaayo sya sa iyang tupi. As in lalaki jud kaayo siya tan-awun. Be­cause of that na­pa­hanga ang usa nako ka friend ngadto niya, then she started to call him as her "Fu­ture Hus­band" daw, while ako kay nakaram­dam na ug se­los pero slight palang to kay wala pa kaayo ko natama-an ato.

Hang­tud nga me­dyo nalayo si Pretty Boy sa among barkada then ako kay naka uyab ug boy (straight). I swear nawala jud ang akong feel­ing for Pretty Boy, Miss Jude. But my re­la­tion­ship with this Boy (straight) didn't last long kay af­ter 3 months, nagk­abuwag mi and ako jud to siya gi­hi­lakan. Then, pag ba­lik nasad sa klase (2nd sem), nagka-class­mate mi ni Pretty Boy to­gether with the gang sa Math sub­ject and didto na nag­sugod nga na­suod nasad sya pag­ba­lik sa barkada, ug didto pud nag­sugod ang pag­ba­ba­lik sa ak­ing nararam­daman for him. Murag "the re­turn of the come­back" ang drama Miss Jude, but this time tina­maan na jud ko. Dili nako sipy­a­ton nga mo-hug niya ev­ery dis­missal time.

I saw some­thing in him Miss Jude nga lisod kaayo i-ex­plain kung unsa. Ug kana nga some­thing kay wala nako nakit-an sa mga pareha niya sa school. Ug bisan mag­sul-ob pa siya ug pam­babae na mga sin­ina ug naka make-up pa sya Miss Jude, kay there are times man nga mu-apil sya ug mga con­test sa school, kay lalaki jud akong pag tan-aw nya.

Ok kaha kung mo-con­fess ko ni Pretty Boy nga nagk­a­gusto ko niya?

I have this fear man gud nga if ever makahibaw siya kay ma­suko siya, then mu­palayo nuon siya namo ug nako.

Kung sa imong part Miss Jude, what if friend nimo ang girl then suod mo unya one day musulti siya nga nagk­a­gusto siya nimo, un­say re­ac­tion nimo? And how would you re­act and feel to­wards that sit­u­a­tion? Ma­suko ba ka niya or unsa? Please Miss Jude, I need your an­swers and your ad­vice as well. Thank you for tak­ing time read­ing my mail. God Bless you and have a nice day! Snow Dear Snow,

Six years ago ni­ad­tong col­lege pa ko...six years daw oh, charot! Heni­way Hem­ing­way, duna koy sis sa among aca­demic or­ga­ni­za­tion nga hin­gan­lan ug Mich. Gwapa siya, pe­tite nga babaye nga has­tang pagka fash­ion­ista. Daghan nai­bog ato niya nga mga lalake sa Univer­sity kay gawas nga maanyag siya, bright pa gyud kaayo buyag. Pero she sur­rounded her­self in­stead with gay peo­ple, kay in­gon siya ma­lin­gaw kuno siya sa mga sama namo. Sa iyang pagkuyog kuyog nako, naila ila nako siya sa usa nako ka barkada nga bayot pud, ug na­suod sila ug maayo.

Bisan ug mahin­hin to si Vince, gwapo to siya ug dili to siya cross­dresser, maong mas dali makasabot nganong nahigugma to si Mich niya...to the con­ster­na­tion sa among ubang mga brods nga nan­guyab to niya.

In both cases, yours and hers, the attraction starts as phys­i­cal as with any other re­la­tion­ship, het­ero or homo. In your case, mi angkon ka nga nakalingi ka niya ad­tong nag­patupi siya ug nakita nimo unsa iyang it­sura kung ma lalake siya. This was the point when you started to en­ter­tain ro­man­tic thoughts about Pretty Boy, de­spite the fact nga you al­ready en­joyed his com­pany, hu­mor and per­son­al­ity be­fore this point. But only as a friend bag-o nimo na imag­ine kung unsa siya as a straight guy tun­god sa iyang new look. But the bottom line is, you are fall­ing for his to­tal­ity...ang ki­nat­i­buk-an sa iyang pagkatawo. Nakata­bang lang ang iyang ka gwapo sa pag­tu­lod nimo ni­an­ing pun-

toha. Point of no re­turn ba kaha?

Diri nako tubagon imong pangutana about my per­sonal opin­ion: it does not mat­ter. Truth be told, it is al­ways a different sit­u­a­tion with ev­ery per­son, even if we are bound by the fact that we are all gay. In Vince’s case, when Mich con­fessed, iyang gisuwayan ang pakipa­gre­lasyon sa usa ka babaye. The good news? Nag­dugay sila for 3 years and parted as friends. Kung nako mahitabo, akong unang re­ac­tion would be to laugh and brush you off with: Hoy na tomboy na ka day? Kay dili gyud kaya sa akong gel-lac­quered nails ang maong sit­wasyon.

Kay ikaw man ang nakaila ni Pretty Boy, you alone know the an­swer. In fact, I think you al­ready do and just need a gen­tle push to go ei­ther di­rec­tion from me and what­ever I have to say based on a per­sonal ex­pe­ri­ence. Kung susama si Pretty Boy nako ug at­ti­tude, he may shy away from you ini­tially, pero de­pende ra na sa foun­da­tion sa friend­ship. Un­say maka­pa­ba­lik niya? Ug maka mat­ngon siya nga na amgu na ka sa ka­matuo­ran. I have com­plete faith that some­one like you who is in­tel­li­gent enough to love some­one be­yond prej­u­dice is re­silient enough to deal with a heartache. Yes, I do not den­i­grade how you feel and triv­i­al­ize it. A heartache is a heartache, but the hu­man heart copes.

Kung akong baru­gan gyud ning ilang sikat nga hashtag nga #LoveIsLove, nga kuno dili lamang gugma be­tween lalake ug babae ang tiu­nay nga gugma ug daghan kinig matang, da­pat sug­dan nako sa akong at­ti­tude sa imong suli­ran. I do not doubt at all that you have fallen for Pretty Boy (dili tika ma ba­sol, heller, kam­ing mga mahuyang maka in love man gyud, charot!), but if it is un­re­quited...ug dili niya kaya muba­los sa imong gugma, pwes: gin­hawa ug la­wom, ihi­lak kana, ban­gon ug pa­dayon sa imong kinabuhi. If you play your cards right, mag­pa­bilin siya sa imong kinabuhi isip suod nga hi­gala nga, some­day soon, mahi­mong buhing saksi kung muabot dinha nimo ang imong tiu­nay nga higug­maon.

Wa ta kahibaw, si Pretty Boy pa ang mupili sa imong wed­ding gown nga bong­gang bongga! Charot.

Jude

P.S. It may help you de­cide if I tell you nganong nagk­abuwag si Mich ug si Vince af­ter three years. Nasak­pan ni Mich nga nakipag date si Vince sa iyang group­mate nga lalake. In­fi­delty lang gi­hapon ang hi­n­ung­dan. Pero sa maong kaso, ang imong kom­pe­ten­sya pwede lalake, pwede pud lain babaye. It’s a wider field to con­tend with.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.