Mga nin­dot nga re­galo alang kang Nanay karong Moth­ers Day

Cebu Libre - - NEWS - ni Vanisa So­ri­ano

Dili gyod nato ikalimod nga adunay lain- laing klase sa in­a­han nga atong ma­sug­atan. Adunay hilomon nga mama, yawyawan nga nanay, bagets ug techie nga mommy ug daghan pa.

Apan bisan pa­man sa ilang kalahian, ang mga mama mao ang usa sa pinaka- mahi­n­ung­danong tawo sa atong kinabuhi. Ug karon nga isaulog na usab ang Moth­ers Day, ania ang uban sa mga puwede nimung mare­galo sa imung pinalang­gang in­a­han. B ags – Dili lang alang sa mis­mong mga in­a­han ang Moth­ers Day, alang usab kini sa tanang nag­pakaina­han ug nagma­hal ug tim-os. Ug sama sa bags, pwede kini sa tanang edad. Dili kini ki­na­hanglan nga ma­halon, pilia lang ang bags nga haom sa per­son­al­i­dad ug pang­i­na­hanglan sa imung mama.

Ac­ces­sories and Jewel­ries – Usa

sa mag­pa­ti­maan sa atong pag­pasala­mat kanila mao ang paghatag og ala­has. Nin­dot kini tun­god matag sul- ob nila, timaan kini sa ma­pasalam­a­ton na­tong in­ten­syon. Long last­ing usab ang mga ala­has. Beauty and Spa – Kung gusto ka nga hata­gan og pana­hon alang ma­gre­lax ug mahiba­lik alin­dog ang imung in­a­han, haom nga imo siyang tagaan og break sa tra­baho ug ili­bre nimo og makeover, spa ug mas­sage ba. Let­ters – Gawas sa mga ma­te­rial nga mga bu­tang, walay makatupong sa pag­pa­dayag sa atong paghigugma ug pasala­mat sa atong mga in­a­han pinaagi sa mga greet­ing ug ap­pre­ci­a­tion cards nga imung suwatan sa imung pag­pasala­mat sa imung mama. Depende sa kataas sa imong isu­lat ug sa de­sign pod sa imong let­ter, puwede usab nimu kin­ing bu­tan­gan og mga litrato para mas lin­gaw. Bakasyon Grande – Oo, bakasyon grande apan wa kini nag­pasabot nga ki­na­hanglan og layo ug mak­abus­lot sa bulsa ang laag ni­lang mommy, mama, nanay ug lola. Ang grande nag­pasabot sa sakto nga oras nga imong igahin aron makauban sila. Puede sab nimu silang dad-on sa beach, restau­rant, laag pa­haya­hay o bisan sa balay lang basta ang im­por­tante ang bond­ing time. Mga tanum – Daghang mga nanay ang gana­han ug ma­lin­gaw kaayo sa mga tanum, ma or­na­men­tal o gar­den plants man. Pero mas maayo nga imung mahibaw- an kung unsa gyud ang gana­han ni nanay haron mas ma­lin­gaw siya sa imung ire­ga­long tanum.

HULAGWAY GIKAN SA SA­LON DE ROSE

PUEDE nimung ipa- beauty ug spa treat­ment si Nanay karong Moth­ers Day.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.