Mao Jude!

Duda nako naay tinaguan nga bin­uang akong uyab... un­saon ko ni?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Dear Jude,

Hi Kuya Jude mag­patam­bag unta ko ba, naa koy uyab unya kana bitawng mu-text lang ug un­han, mu­text lang ug gana­han. Unya feel sad nako nga naa sya’y lain kay ug manghuwam kos cell­phone niya di jud siya mag­pahuwam.

Anonymous Dear Anonymous

Hi! Ku­musta atong mata dinha? Wa na lang gyuy kaikog sa akong hairdo imong pagtawag ug sir no? Ma­tu­sok unta kas akong high heels. Kay para nako walay ka kwenta kwenta imong prob­lema, ako na lang gami­ton ning hi­gay­ona para muhatag ug lek­siyon sa ilang gitawag nga gen­der sen­si­tiv­ity.

Daghan man gud sige ug pangutana nako ug unsa gyud diay sak­tong tawag sa bayot o tomboy. Karon na me­dyo kom­p­likado na pud ang ko­mu­nidad sa LGBT, sa una tomboy ug bayot ra man unta, apan karon naa na­may LGBTQIA+, dili pud ko kaba­sol ninyo ug magli­bog mo.

Apan kini lang ang ba­sic rule nga hinum­dumi...kung nag­bin­abaye gani, sama sa akong pic­ture nga giba­lan­dra nato sa front page intawn nga kontodo makeup, hairdo, ug high heels, ayaw intawn tawga ug sir o kuya, maikog kas pip­ila ka oras nga akong gi gahin para mahimo ug in­gon ana akong it­sura.

Nag­bin­abaye man ko, busa ma’am o ate...o kung lisod gyud il­i­tok, Jude lang intawn. Susama pud ana para sa mga tomboy nga lalake na ug it­sura, sir or kuya or first name ang itawag. Ma­tod pa nila, err on the side of cau­tion...kung masayop man ugal­ing ta, didto na sa choice nga pinaka layo sa bikil. Di man nato ma pre­dict ang utok sa tawo. Basin diay ug lahi pud ilang prin­sipyo ug panan-aw an­ing bu­tanga, so gen­eral rule lang ning akong gis­i­bya nimo karon.

Ug sa di­hang akong tubagon imong prob­lema. Kung imong uyab ki­na­hanglan un­han para mu text nimo or mu text lang ug naay gana...nor­mal iyang pangutok. Gana­han ka diay ug uyab nga magka­pu­liki nimo ug oras oras mu text? Pwes pan­gita ug ob­sessed nimo kung mao na imong am­pay.

Ikaduha, kung dili siya mag­pahuwam sa iyang cell­phone, iya intawn nang katun­god kay iyaha nang bu­tang. Kana nga imong gibu­tan­gan ug mal­isya, usa na ka re­flec­tion nimo, dili niya. Ug diay tin­uod imong pag­duda nga naa gyud siyay tinaguan nga bin­uang, pasabot ani iyang gi­pakyas imong pagsalig, pwes buwagi!

Juice col­ored, am­bot nganong mag an­tos man ta sa tawo nga walay gana nato ug dili kasali­gan? Walay lain dinha besh? Karon kung ang imong kas­ingkas­ing siya ra gyud ang gima­hal, aw an­tosa! Nangam­bisyon man kaha ka ma san­tos. Mu dagkot lang unya kos imong re­bulto inig abot sa pana­hon. Charot.

Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.