DENISE

BAR­BA­CENA

FHM (Philippines) - - Pulse -

If you had to be­come a char­ac­ter in Bub­ble Gang in real life, who would that be? Wait lang, ex­cit­ing yan! Daming fun na char­ac­ters sa Bub­ble Gang eh. P’we­deng dalawa? Si Pool Señorita at si Jen­nifer, anak ni Mr. Mat­apo­bre. Si Jen­nifer kasi siyem­pre maya­man kami. Kung si Pool Señorita, maya­man pa rin tapos anak ako ng Don at tsaka may­roon akong pag-aari na mga man­syon. Oh, di ba? Bongga! Ang babaw, ha ha!

Bub­ble Gang has this iconic gag where you guys make faces right af­ter the fi­nal punch line of each skit. How do you come up with those faces? Ac­tu­ally, sabi ni kuya Bi­toy, van­ity kills com­edy. So I don’t try to look good when do­ing com­edy. I just try to be my­self as much as pos­si­ble kasi mas en­joy yun, tsaka mas magta-tran­scend yung kasaya­han mo sa au­di­ence.

If you were to have a pro­tégé of your own, who would that lucky per­son be? Pwede bang sar­ili ko na lang? Kailan­gan ko ring matuto eh. I think hindi pa ako [ready mag­ing men­tor]. Meron na­man akong mapip­i­gang words of wis­dom and en­cour­age­ment, pero I still need to learn a lot.

Among the girls here, who do you have a girl crush on? (Looks around) Wala. Ki­lala ko kasi sila eh. (Chariz throws a ball of tis­sue at Denise) Ang bas­tos mo Chariz Solomon. Na­mam­ato ng tis­sue! (Looks at Lovely) Tapos yung isa utot nang utot. (Looks at Valeen) Yung isa pin­upu­likat kaka-diet. Magig­ing crush niyo ba mga ganyan? Ha ha!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.