CHARIZ SOLOMON

FHM (Philippines) - - Pulse -

Boy Abunda ques­tion, “Chariz, tell me, ano’ng nag­pa­pasaya sayo ngayon?”

Fam­ily. Syem­pre fam­ily, yung mga ba­bies ko. Ob­sessed ako sa pagig­ing mommy. It’s my pri­or­ity. Kat­u­lad ka­hapon lang, tinat­a­pos ko la­hat ng mommy du­ties ko dahil dalawang araw akong mawawala sa ba­hay so nag-de­cide ako na bi­gyan ng first hair­cut yung bunso ko. Ayaw niyang mag­pagupit so gi­nawa kong kun­war­ing maglili­nis kami ng ve­randa kasi fa­vorite niya yun. Bibi­gyan ko siya ng gamit niya tapos ha­bang naglili­nis siya gin­ugupi­tan ko siya nang di niya na­malayan, ha ha!

What hap­pens in­side the girl’s dress­ing room of Bub­ble Gang? Gu­mawa kami ng song “Knock Knock if you’re not Jak”. Kasi may mga tao sa GMA na hindi marunong ku­ma­tok sa dress­ing room. Eh, dress­ing room nga eh, di niyo ba alam nakahubad kami d’yan? Naglagay kami ng sign nina Valeen na “Knock knock if you’re not Jak.” Si Jak Roberto, yung sexy na bi­nata. Tapos may kanta yun, may blend­ing kam­ing tatlo nina Denise. So si Jak lang ang pwe­deng hindi ku­ma­tok. So ka­pag hindi malaki yung ano mo, kung ano man ang gusto mong isipin, da­pat ku­ma­tok ka. Tapos wag kang pakasig­uro kasi may in­spec­tion— malala­man namin! Ha ha!

Please tell us more about these dress­ing room hap­pen­ings Ayun, nakikita nila akong mag-pump ng breast milk. Oh di ba? Gusto niy­ong makita? Ha ha! Breast milk is the best milk.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.