LOVELY ABELLA

FHM (Philippines) - - Pulse -

Kung may puma­sok na uni­corn dito na may suot na top hat, ano yung sasabi­hin niya at bakit siya nan­dito? Ang sasabi­hin niya sa akin, “Lovely ta­la­gang hi­na­hanap kita... ha ha!” Syem­pre ako, bi­lang ako, nag­u­lat. Nakak­ag­u­lat di ba may uni­corn na pupunta rito, pero bakit ka nan­dito? “Dahil Lovely, hi­na­hanap kita. Dahil mata­gal ko nang hi­na­hanap yang ganda at ka-sexy­han mo.” Ganyan!

How would you con­vince some­one to do some­thing against their will? Na ayaw niyang gawin? Syem­pre gagami­tan ko ng mga sexy talks, kasama ang Ilongga ac­cent ko. Parang, “ha­lika na rito, dali na! Man­uod na tayo ng sine. Wag ka nang mag­pata­gal-ta­gal d’yan dahil heto na o, ma­nun­uod na tayo.” Gagami­tan ko talaga ng ac­cent ko at yung voice na malumanay. Lamb­ing voice ko ang gagami­tan ko ng magic ko.

Give us five Ilongga curse words that we can use ev­ery day. Ay, de puga! Ha ha! De puga, in short sa atin, de puta. De puta yan samin eh. Pero hindi masyadong masakit, lalo na sa mga Ilongga na tu­lad namin. De puga, isa iyon. Linte, ga­nun. Mga yawa! Babahi­dor! Yan, yung mga lalaki mahilig sa mga chicks, babahi­dor ang tawag. One more pa? Na ka­pag na­ga­galit ako? Bu­lay-og. Ayan ang word, bu­loy-og sa amin ay me­dyo sir­aulo. Ga­nun.

Danc­ing sexy to “Care­less Whis­per” or danc­ing silly sa “Tat­long Bibe?” Parang mas gusto ko yung danc­ing sa “Tat­long Bibe.” Pwede mo kasi gawan ng sexy dance yun eh, kahit na com­edy siya, pero sexy dance yun. Kasi ka­pag nar­inig mo yung “Care­less Whis­per,” sexy na siya eh. Au­to­matic sexy na siya. So ang isas­ayaw mo dyan sexy. So ang dance ng “May tat­long bibe” pwede kang sumayaw ng sexy dun, pwede ring pahip-hop. De­pende sa mood eh. Pwe­deng pa-jazz.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.