MAS MAAYO SA IKAAYONG LAWAS ANG MAS MALABA NGA PAGLAKAT

Hiligaynon - - Ikaayong Lawas -

NEW YORK (Reuters Health) – Ang mga tawo nga masami nga nagalakat ukon nalagpasan ang physical activity recommendations mas malayu ang posibilidad nga mapatay sing temprano sangsa mga matamad maglakat, ginpakita sang isa ka pagtuon.

Ginarekumendar sang American Heart Association (AHA) nga ang adults kinahanglan nga mangin physically active sa sulod sang duha kag tunga sa oras kada semana. Sa mga nauna nga pagtuon, ginpakita nga ang mas madamo sing ehersisyo nagahatag sang dugang nga mga benepisyo.

“An important question left to be answered is how much walking is beneficial,” siling ni study author Paul Williams, gikan sa Lawrence Berkeley National Laboratory sa Berkeley, California.

Gin-isaisa niya ang data gikan sa 42,000 nga kadamuan middle-aged nga mga tawo nga nagpalista sa National Walkers’ Health Study sugod sang 1998 tubtob 2001. Tanan sila nagsubscribe sa isa ka walking magazine ukon nagtambong sa walking events bag-o ang pagtuon.

Base sa ila mga sabat sa questionnaire, 23 porsiyento sang mga nagpasakop indi tuman ang paglakat agod malab-ot ang physical activity guidelines. May 16 porsiyento naman ang nalab-ot ang guidelines, kag ang iban nalampasan pa ini.

Sa average nga siyam kag tunga sa tuig, 2,448 ka tawo ang napatay – halos 6 porsiyento – pag-abot sang 2008.

Kumparar sa mga tawo nga nalab-ot ang guidelines, ang mga mas madamo ang ginlakat sangsa basic recommendation may ara nga one-third nga mas manubo ang tsansa nga mapatay sa study period. Ang mga nakalab-ot sini pero wala makalampas sa rekumendasyon may 11 porsiyento mas manubo ang tsansa.

Ang mga partisipante nga mas malawig ang ginlakat nagnubo ang peligro nga mapatay sa stroke, diabetes kag heart disease.

“There is always the question of the chicken and the egg – whether people who are healthier are able to walk farther or, conversely, whether the longer distance they walk may translate into better benefits,” siling ni Williams sa Reuter Health.

“Achieving the weekly exercise guidelines is good,” siling ni Williams, “but exceeding them is even better.”

“When it comes to walking, more is obviously better,” pasugot ni Maria Simon. Sia isa ka fitness trainer kag national spokesperson sang AHA kag indi sakop sang bag-o nga pagpanalawsaw.—O

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.