PAGKAALWAN

Hiligaynon - - Malip-ot Nga Sugilanon -

Pinasahi nga hiyas sang tao Ginbugay sang Makaako sa pagkabun-ag, Ugali sa buhat ginpakita ang tutuo Sa isigkatao, nagaulikid, may pagbatyag. Balatyagon sinang’ pagpalangga Sa isigkatao, ginapatungod, ginahatag, Dihon sa kasili ang pugawa Nagatudok sa kasingkasing kag kalag. Ang pagkaalwan, dunang’ batasan Sa mga ginikanan balaan nga ginpanubli, Nagatiadlok ini sa dughan Kag tunay matuod ang kapinasahi. Bulahan ang tao nga maalwan Sa paghigugma nga bugay sang Ginuo, May handang’ hulot sa kalangitan Bangod maalwan pinasahi ang pagkatao. --ROMEO M. ROULLO Banga, South Cotabato Sumakwelan Iloilo, Inc.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.