MAKAALADIK ANG PAGGAMIT SANG SMARTPHONE

Hiligaynon - - Salaysay -

SA karon nga panahon nga moderno na gid ang komunikasyon, labi nga nangin moderno naman ang selpon nga karon ginatawag nga smartphone. Ang selpon karon, malayu na ang naabtan kon ikumparar sa mga selpon sadto may napulo ka tuig na ang nagligad. Karon iya, ang smartphone, may camera na nga puwede magselfie, may video nga daw camera lang sa pelikula, mas madali magteks kag puwede gani kamo magbayluhanay sang letrato paagi lang sa smartphone. Technicolor pa.

Ini ang kabangdanan nga madamo ang naadik sa smartphone. Ang iban, ginabilang ang smartphone nga daw kasugpon lang sang ila kabuhi. May mabatian ka nga nagasiling nga “daw indi ako kahibalo mangabuhi kon wala ang akon selpon.” Makita mo nga sa tanan nga oras bitbit ang iya selpon, bisan diin sia makadto. Ginahulid sa pagtulog kag ginadala gani tubtob sa CR.

Gani madamo ka sang mabatian ukon mabasahan nga mga balita nga indi maayo bangod sa pagkaadik sa selpon. May ara nga nagalakat sa karsada samtang nagateks. Ti, wala niya madiparahi nga nakapahigad na gali sia, sa kilid sang kanal. Nakamaradmad lang sia sang mahulog na sia sa madalom nga estero nga nagaalimbukad ang daw lunang sa kaitom nga tubig. Napatay gid ang biktima kay nalumos. Natabu ini sa China. Diri sa aton, may ara man nga bisan nagalakat sa karsada, may napasak nga earphone sa iya dulonggan sanglit nagapamati sia sang paborito niya nga musika. Bangod may napasak sa iya dulonggan, wala niya mabatii ang nagahagunos nga trak sa iya likod. Ti, nabunggoan ang kaluluoy nga biktima nga napatay man. Madamo ang nabalita nga amo sini ang natabu. Ina bangod sa pagkaadik sa selpon.

Apang suno sa panalawsaw, mas madali kuno magiyan ukon maadik sa selpon ang mga babae sangsa mga lalaki. Bangod kuno mas mahuyogon sa social media, ukon sa social networking kag messaging ang mga babae sangsa mga lalaki.

Suno sa pagtuon sang isa ka study team gikan sa Ewha Womans University sa Seoul, ang mga estudyante nga babae, nga nagainom sang alak, kag may manubo nga academic performance, indi makabatyag sang kapreska kon aga sa ila pagbugtaw kag ang iban nagatulog tubtob alas dose kon wala klase, gani pagkabugtaw unahon pa sang kapot sang ila selpon nga wala pa gani makapamahaw. Gani mas daku ang ila tsansa nga makaangkon sang smartphone addiction.

Ang resulta base sa pagpanalawsaw nga ginhimo sa 1,796 adolescents – 820 ang lalaki kag 976 ang babae – nga edad 15 bilang average. Ang peligro kuno sang adiksyon sa selpon sa mga kababaenhan 23.9 porsiyento kon ikumparar sa mga lalaki nga

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.