AGRIKULTORA

Hiligaynon - - Agrikultora -

nga mga baridad agod madamo ang kolor sang mga bulak sa isa lang ka puno. Ginahimo ini agod labi nga magtaas ang presyo sa merkado.

Nasundan ini sang presentasyon sang grupo sang “Gardeners Tambayan” nga nagabayluhanay sang mga ihibalo sa paghardin paag sa social media pareho sang Facebook kag Twitter. Lain man ang naglektyor nahanungod sa pagtanom sang mga “culinary herbs” ukon inang mga tanom nga ginagamit sa pagpasabor sang mga putahe. May ara man nga demo sa pagluto nga gamit ang mga herbs.

Kon mabantala na ining kolum naton, mahimo nga tapos na ang amon paghambal nahanungod sa mga matahom nga sahi sang mga nagapamunga nga kahoy. Ini sa Agusto 4. Sundan ini sa Agusto 11 sang paghambal naman ni Baby Spowart nahanungod sa iya ginahimo sa panguma kag pagpananumtanom. Sia may 84 ektarya nga hulomayan sa Isabela nga fully mechanized sugod sa Ginapaathag ni Toto Barcelona ang nahanungod sa letsugas nga natanom sa hydroponics isa ka semana na ang nagligad. paghanda sang talamnan tubtob sa pag-ani kag pagpamala sang humay. Sia kilala sa pag-orkid kag nagkalain-lain nga klase sang mesetas. Sia ang pioneer sa Milky mushroom sa aton pungsod.

Hala, kon may kahigayunan kamo, magtambong kamo sa Agribiz Kapihan sa Rizal Techno Park sa Taytay kada Sabado. Indi kamo manugon sa oras sanglit madamo kamo sang matun-an. Si Sister Ching Japin nga nagikan sa San Jose del Monte agod magtambong sa Agribiz Kapihan.

LINAGA-PRITO NGA ITLOG

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.