INDI MAKAHATAG SANG PALANAKIT SA LIKOD ANG PAGBITBIT SANG SCHOOLBAG SANG MGA BATA

Hiligaynon - - Salaysay -

MAY mga iloy nga nagakabalaka nga basi makahatag sang palanakit sa likod ang pagbitbit sang schoolbag sang ila lamharon pa nga mga anak. Labi na ang backpack nga nasudlan sang mga libro kag ayhan may kabug-at gid man.

Apang sa mga pagtuon nga ginhimo sining karon lang, nasayran nga ang pagbitbit sang schoolbag indi makahatag sang palanakit sa likod sang kabataan. Ginbantala sang nagkalainlain nga mga organisasyon ang mga inpormasyon nahanungod sa ginarekumendar nga kabug-at sang backpack para sa mga bata, nga kinahanglan lima ka porsiyento tubtob 20 porsiyento lamang sang ila timbang. Pero wala pa sang mga review nga ginhimo.

“According to popular opinion, schoolbags are a problem for kids. Many parents and even health professionals believe that schoolbags can be harmful for children, being the cause of their back pain,” pahayag sang study leader nga si Parma Yamato sang University of Sydney sa New South Wales sa Reuters Health sa isa ka email.

Ang tig-una nga kabangdanan sang pagpalanakit sang likod sang mga bata amo ang kabug-at sang ginabitbit nga bag, kon paano nila ini ginadala ukon ginapas-an kag ang disenyo sang bag, pero wala pa naman sing nakita nga edibensya nga magapamatuod sini, siling ni Parma Yamato.

“Because of this, we decided to investigate the research in this area to better understand the relationship between schoolbags and back pain,” siling niya.

Sa report sang British Journal of Sports Medicine, gin-usisa ni Parma Yamato kag sang iya grupo ang 69 ka mga pagtuon nga may kaangtanan sa paggamit sang schoolbag kag ang pagpalanakit sang likod sang mga bata. Nangin partisipante sa amo nga pagtuon ang sobra sa 72,000 ka mga bata.

Lima sa mga pagtuon ang nagsiling nga ang schoolbag ang kabangdanan sang masami nga pagpalanakit sang likod sang mga bata. Isa sa mga pagtuon naman ang nagreport nga ang mga bata

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.