AGRIKULTORA

Hiligaynon - - Agrikultora -

sa garden show. Pero madamo man ang ginaorder sa iya gikan sa nagkalainlain nga mga probinsya kag ginapadala niya paagi sa courier pareho sang LBC. Sa pagkamatuod, may ara sia nga manggaranon nga customer gikan sa Pangasinan nga iya ginpadalan paagi sa LBC. Sa malip-ot nga panahon, nakabakal na sa iya ini sa bili nga P30,000.

Suno kay Grace, madali patubuon kag tatapon ang bougainvillea. Mapag-on sa tag-ilinit. Kag samtang tag-ilinit madamo kon mamulak ang tanom. Ang pagsugpon indi mabudlay. Ginsunod lang niya ang demonstrasyon sa You Tube kag nanuto na sia sa pagsugpon sang bougainvillea.

Agod makaangkon sia sang madamo nga rootstock, may ginabayaran sia nga nagapanipon sang dalagku nga rootstock. Ini ang mga gulang nga bougainvillea nga ginkasum-oran na sang mga tag-iya. Gani may nahatagan man sia sang palangitan-an. Kon kis-a nagabayad sia sang P2,000 sa isa ka delivery sang rootstock.

Hala, magtuon man kita sa pagsugpon sang bougainvillea. Basi makaganar man kita nga makabuhi sa aton pamilya.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.