OooOOOooo

Hiligaynon - - Sa Aton Puloy-an -

Sa tion sang tingulan, kita nga mga ginikanan dapat magpanghanda sang mga gamit sa tingulan sang mga anak. Kinahanglan mabaklan naton sila sang payong ukon raincoat. Kon kita nagaulikid sang ikaayong lawas sang aton mga anak, baklan sila sining’ napanghinambit nga mga kagamitan. Kon wala payong ukon kapote ang aton anak kag maabtan sang ulan sa bulothoan, ang iya himuon amo ang magsulay, indi bala? Ukon ang magdalagan kag magpanilungsilong sa malabayan nga masilungan.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.