NAHADLOK SA LANDONG

Hublas nga Kamatuoran - - Opinyon -

Ngaa nahadlok kita sa landong? Ano ayhan ang kabandanan sang aton pagkahadlok?

Ginatawag nga sciophobia ang kahadlok sa landong. Gikan sa tinaga sang mga Griyego ang “scio” nga nagakahulugan sang landong kag ang phobia ukon kahadlok.

Sa pangkabug- osan ang kahaldok nagatuhaw gikan sa kombinasyon sang mga external events ukon sang traumatic events kag internal predispositions ukon heredity ukon genetics.

Madamo sang mga kahadlok ang mapatuhoy sa mga hitabu nga naagihan sa lamharon nga edad kag sa mga eksperyensya sa mga nagliligad.

Madamo na sang hitabu ang nagluntad sa Syudad sang Iloilo umpisa nga ginbansagan ni Presidente Rodrigo Duterte nga “shabulized” kag “bedrock” sang ilegal nga droga.

Nagkahangawa ang mga negosyante nga basi maapektohan ang lakat sang turismo kag komersyo. May nagahipos kag may may hayag nga nagapahayag sang ila kabalaka.

Sang sini lang, mas pa gid nga nagkusog ang pagpabutyag sang mga negosyante nga may mga grupo nga tuyo naghiwat sang konbensyon sa syudad apang nagkanselar bangod sa pagbansag sang pangulo sa Syudad sang Iloilo. Ginhangop nila nga nagtuga sang malain nga epekto sa komersyo kag turismo ang mga bansag nga naagom sang syudad.

Apang, bisan pa sa sini nga pagbansag, wala nalingkang ang mga investor sa paglantaw sa ikasarang sang syudad kag wala nasablagan ang ila tuyo nga magpahamtang sang negosyo.

Ginpahayag ni Swedish Ambassador to the Philippines Harold Fries nga iya nasapol ang mga lideres sang syudad, sang probinsya, kag sang mga negosyante kag civil society groups agud lantawon ang mga higayon sang negosyo sa tunga sang Swden kag Iloilo.

Ginsiling ni Fries nga nabalaka man sila sa problema sa ilegal nga droga apang ginpasiguro sang mga lokal nga pamunoan nga ila ginahatagan sang atensyon nga masolbar ini nga problema.

Diri naton makita nga mas ginakahidlawan mo nga makita ang butlak sang adlaw sa likod sang madamol nga gal-um. Mas halandumon nga nakita ang iwag kag kapawa sa likod sang madamo nga mga sablag.

Kon aton huna-hunaon, mas madamo sang interesado magnegsoyo sa aton kaysa sa mga nagalatras bangod sa manabaw nga rason.

Nakabulig bala ang ingos kag ngoyngoy sang mga negosyante sa aton kahimtangan ukon mas nakapalala lang? Makabig bala nga hapaw ang ila balatyagon bilang mga Ilonggo kag wala sila nakakilala sang ila kaugalingon? Makabig pa gid ayhan nga ila lang kaugalingon ang ila ginalantaw nga kon sila ang mahul- an dayon nila reklamo apang kon ang iban nagakalumos sa sitwasyon daw wala lang sila sang labot?

Madasig sila magpagwa sang espekulasyon. Luyag nila mang-ulamid nga wala sang mabakud nga basehan ukon salandigan sa ila panambiton.

Palihog atubang sa espejo kag pamangkot ang kaugalingon kon matuod ka nga Ilonggo kag kon ang imo kabalaka para sa syudad ukon para lang sa imo nagakulpa nga manggad.

Samtang naga- abante ang mga negosyante gikan sa gwa sang pungsod, ang mga negosyante diri sa Syudad sang Iloilo ang nagapanglaton sang kahadlok sa iban.

Mas makatalagam ang mga negosyante nga sa ila landong sila ang nahadlok./ PB

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.