AKO KAG SI UGANGAN

Hublas nga Kamatuoran - - Opinyon -

Baw, Inday Lyn, nakahibalo gid mag-umpisa sang drama ang akon ugangan. Abi ko anay kay nagapabuot-buot sia nagbag-o na sia kay gali hala gali ka observe kag pamantay sa akon kag kon ano-ano lang nga istorya ang iya ginapalapta. Sang nabal-an ko ini, daw gin-high blood ako pero hambal sang bayaw ko indi lang ako magpagulpi. Naisip ko man basi si bayaw naman ang gahimu-himu istorya. Ambot, wala na ako kabalo kon sin-o ang akon patihan gani ginhipsan ko ini anay kag ako naman nag-observe sa iya.

Sang ulihi nadakpan ko sia sang indi hungod nga nabatian ko nga ginapakalain niya ako kay nanay mismo samtang si nanay nagasige lang ka huo kag pamati sa iya. Baw, daw naga-enjoy gid ang sungad niya sang istorya sang indi matuod. Hambal niya kay nanay matamad kuno ako mag- asikaso sa mga bata kag bisan manilhig sa ugsaran namon indi ko kuno mahimu. Amo kon ngaa sang una pirme kuno kami nagabais bangod ginalaygayan niya ako apang indi

(Ikalima nga bahin)

kuno ako mamati sa iya. Kon kaisa gutom na kuno ang mga bata wala pa ako ka luto gani ginatagaan na lang kuno niya sang tinapay ang mga bata.

Inday Lyn, wala na ako nakapugong sang nakakuha ako sang tiempo. Ginsukmaan ko gid sia. Ginprangka ko gid sia nga wala na ako nanamian sang gina-obra niya kag willing na ako nga i-give up ang amon relasyon bilang mag-ugangan kon amo man lang sina nga luyag niya gub-on ang akon pamilya. Indi ko gid maintindihan kon ano ang sala ko sa iya nga grabe gid ang iya dumot kag kaakig sa akon kag ginapakamalaut niya ako.

Willing man ako mamati sa iya agud mabal-an ko kon ano gid ang problema pero sobrahan na gid sia. Naghibi-hibi naman sia ilabi na sang nag-abot si Carlo, baw, grabe gid ang iya nga tiyabaw! Lab-ot pa sa pihak balay, sobra pa sa iwik ka baboy nga nayon! Si Carlo bisan hipuson nakasinggit man saway sa iloy niya nga husto na! Ti man, daw mumoy man sia gali, Inday Lyn! Pero wala ko gid ginkalipay ang amo nga hitabu bangud bisan paano nanay man sia gihapon sang akon bana.

Ugaling, Inday Lyn, indi gid sia mamati bisan kay Carlo gani wala na ako sang nahimu pa. Gindul-ong sia ni Carlo sa ila lugar nga wala na kami makasugilanon sang tarong. Daw didto kag natuldokan na lang ang amon relasyon bilang ugangan ko. Mabug-at ini sa balatyagon pero wala ako sing mahimu kundi ang pabay-an na lang. Siguro indi pa tion agud mag-uliay kami nga duha kag nagaasa ako sa pila ka adlaw maabot gid ang akon ginapangayo.

Nagligad ang mga tinuig kag wala na sia nakapalapit sa amon liwat, nagdaku na ang mga kabataan kag wala gid nila nakaupod sing maayo ang ila lola. Tubtob nagabot ang tion nga nagmasakit sia kag nag-ayo ang akon bayaw nga utod sang akon bana nga bisitahon namon sa ila lugar. Wala man ako nagdumot gid, Inday Lyn, gani nagpasugot ako upod ang bilog namon nga pamilya.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.