Mga pulitiko at nasa...

Hublas nga Kamatuoran - - Classifieds - (Sa mga katanungan, tumawag lang sa 0917 984 24 68, 0918 574 0193, 0977 805 9058 o magemail sa batasmauricio@ yahoo.com.)

Halin sa p.7 na bulagin at gawing bingi, kumbaga, ang mga taong ito, upang hindi nila maunawaan ni katiting man ang hiwaga ng kaharian ng langit. Nagpasya ang Diyos na gawing bulag at bingi ang mga taong ito dahil ayaw Niya silang bigyan ng kaligtasan, upang hindi na sila makaiwas pa sa impiyernong walang hanggan (Mateo 13:1017). Kaawa- awa ang mga Pilipinong ito, na siyang tunay na mga baliw.

-ooo-

PA NO O R I N ,

“ANG TA NG I N G DA A N ” S A FA CE B O O K : An g “Ang Tanging Daan” ay isang Bible study at prayer session, at ito ay mapapanood na ng 24 oras, sa Pilipinas at sa buong mundo, sa Facebook, sa ww w. f a c e b o o k . c o m / angtangingdaan. Puntahan po ang mga videos doon./

PB

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.