No parking sa dalanon sang siyudad

Hublas nga Kamatuoran - - Opinyon - Wenceslao “Matt” E. Mateo Jr.

ANG isa ka daku nga isyu sa kasulhayan sang pagginawi sang mga pumuluyo sa mga urban centers amo ang parking space – kon diin man sila naluntad kag kon ano man ang tawag sa ila in particular, sa sulod man sang building, dalan, spot ukon bay, lane ukon slot, ukon garahe man.

Ang mayor nga pamangkot dira amo kon diin gid bala dapat ibutang ining mga parking space agud mas mahapos sa pagginawi sang mga tag-iya sang salakyan, kag kon diin bala sila nga dalan paagihon kag pagwaon sa kasulhayan man sang trapiko.

In other words, ang mayor nga konsiderasyon amo ang kasulhay sang pagginawi sang tanan – ang may salakyan halin kag pakadto sa parking space kag ang mga commuters nga dungan masakay sa mga pampublikong salakyan.

Apektado sing daku sini ang mga commuters nga may schedule sa ila paglakat, katulad sang mga estudyante kag mga naga-trabaho sa mga upisina diri sa sentro sang siyudad, nga kinahanglan makalab- ot dayon sa ila eskwelahan kag mga upisina.

Ang ideal nga sitwasyon amo nga may nagakaangay nga road network sa kalabaan kag kasangkad nga makaakomodar sang tanan nga salakyan - publiko man ukon pribado – para sa masulhay nga trapiko.

Kon wala ining ideal nga sitwasyon, katulad sang yara sa siyudad sang Iloilo sa diin makitid kag ga-binungaanay lang kag maikit ang pagplastar sang mga dalan, daku matuod nga problema ang pagustuhanay lang nga pagsulod- pagwa sang mga salakyan sa siyudad.

Isa ko ka abyan nga concerned sa aton problema diri sa trapiko sa siyudad may suhestyon. Ang iya panugyan amo nga limitihan ang pagsulod kag pagwa sang mga salakyan sa sentro sang aktibidad sa siyudad, katulad sang mga commercial districts.

Sa karon, may ara na kita sang mga public transport terminals sa boundary sang siyudad. Ang mga dalagku nga trak kag ang mga nagadul-ong sang balaligya sing temprano pa halin sa gawa may ordinansa naman kon diin lang sila kag kon ano oras sila puede maka-agi.

Bisan pa sa sini nga kamatuoran, isa ka daku gihapon nga problema kon diin ma- parking ang mga salakyan nga pribado, katulad sang mga awto kag kasubong nga mga salakyan, pasulod halin kag pagwa sa siyudad. Linibu ini sila sa isip sang Land Transportation Office, kag kon maibanan ini sila daku na nga kasulhayan sa trapiko.

Sa mga taga- siyudad lakip ang naga- upisina sa siyudad halin sa gwa, sunu sa suhestyon sang aton abyan, limitihan lang ang pag-parking sa mga parking space sa sulod sang mga building kag sa ila parking lots palibot, sa mga garahe lang sang mga puluy-an kag indi sa bisan diin lang nga dalan.

Luas lang ini kon nagadeliver sang karga ukon nagatener lang sang indi madugay tungod sa importante nga kinahanglanon, ukon sa ano man nga justified nga rason, katulad sang kinahanglanon sang ambulansya, bombero, police, ukon sa tion sang importante nga media coverage.

Samtang, ang mga pribado nga mga salakyan nga naga-bisita lang sa siyudad halin sa gwa dapat ara lang sa mga terminal katulad sang mga public transport terminal sa boundary sang siyudad.

Halin diri, puede na sila makasakay sa taksi ukon mga public utility vehicles kasubong sang dyep (PUJ) padulong sa ila kaladtuan.

Diri man, makabulig na sila sa pangabuhian sang mga drayber sa mga nagahulat nga taksi kag mga PUV, pareho sa ginahulat nila nga mga pasahero halin sa eroplano nga masakay sa taksi kag iban pa nga mga salakyan pampubliko.

Daw maayo man ang ining suhestyon sang abyan ko. Ano abe sa inyo?/

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.