Tama bang patayin ang bata dahil sa kakulitan nito?

Hublas nga Kamatuoran - - Balita - wNi Atty. Batas MAURICIO

SA BUHAY: “… Ngunit kung hindi na kayo makikinig sa tinig ng Diyos at hindi na kayo susunod sa Kanyang mga utos… mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito… Padadalhan Niya kayo ng kalituhan ng isip… at pagkabaliw…” (Deuteronomio 28:15, 28, Bibliya). TAMA BANG PATAYIN ANG BATA DAHIL SA KAKULITAN NITO? Hindi ko gustong bigyangkatuwiran ang karumaldumal na pagpatay ng isang dalawang taong gulang at halos musmos pang sanggol na babae ng dalawang matatandang lalaki na mga kamag-anak pa naman niya, pero mahalagang mabigyangpansin ang sinabi nilang dahilan kaya nila nagawang patayin sa bugbog ang bata. Sabi ng dalawa, binugbog nila ang bata dahil sa sobrang kakulitan daw nito. Sa ganitong sagot, ang gusto kong maunawaan ay ito: anong klaseng kakulitan kaya ang ipinakita ng halos sanggol pang biktima at nakuhang pagdimlan ang isip ng kanyang mga nakatatandang kamag-anak? Sa edad na dalawang taon lamang, tiyak ko na anuman ang kakulitan ng bata ay hindi makakapinsala, sa anupamang kaparaanan, sa mga matatandang nambugbog sa kanya. Kaya naman tila mapipiga ang puso ko sa kaiisip: ano kaya ang nagtulak sa kanila upang pagmalupitan ng ganoong katindi ang batang wala pang isip kung tutuusin? SIRA ANG ULO NG MGA PUMATAY NG BATA DAHIL ITO AY MAKULIT: Ang tanging nakikita ko dito ay ang malalang pagkasira ng ulo o sakit sa pag- iisip ng dalawang kriminal. Kasi naman, tanging ang may sakit sa isip, o wala sa katinuan, ang magkakaroon ng kakayahang mabugbog ng isang musmos pa lamang hanggang sa ito ay mapatay. So, bakit kaya nagkaroon ng sakit sa isip, o nawala sa katinuan, ang mga lalaking ito? Maaari sigurong naka- shabu sila, o may tama ng alak o iba pang ipinagbabawal na gamot. Yun lamang naman ang pupuwedeng panggagalingan ng pagkawala ng katinuan ng isang tao, mapa-babae o mapa-lalaki. Sa ganitong sitwasyon, lalabas na naman ang isa pang tanong: bakit ba nagsashabu o tumitira ng mga ipinagbabawal na gamot ang maraming Pilipino sa kasalukuyan? Ano na ba ang nangyari sa kasalukuyang lahi ng mga Pilipino at bagamat alam nilang masama ang shabu o iba pang droga, sige pa rin sila ng paglaklak dito? BISYO SA DROGA, MULA SA KAWALAN NG TAKOT AT PAG- IBIG SA DIYOS; Babalik po ako sa matagal ko ng sinasabi dito sa kolum na ito: kaya nahuhumaling na ang marami nating mga kababayan sa ganitong uri ng mga bisyo, wala na kasi silang takot at pag-ibig sa Diyos. Hindi na sila nag-iisip na may kapangyarihan ang Diyos na sila at ang kanilang mga kaapu- apuhan sa kanilang lahi ay lalapatan ng parusa sa kanilang mga kabuktutan, at ang pinakamabigat sa mga parusang ito ay ang pagkasunog sa apoy, at pagiging pagkain ng mga uod, sa impiyerno. Ganundin, kasama sa parusang ito ang mga sumpa habang nabubuhay pa sila sa daigdig na ito. Bakit ganito na ang kaisipan ng maraming Pilipino? Kasi po, hindi na sila nakikinig sa tinig ng Diyos, at hindi na sila sumusunod sa Kanyang mga utos. Dahil di na sila nakikinig at di na sumusunod sa Diyos, kino-kontrol ng diyablo ang kanilang mga isip at pagkatao, at inuutusan silang gumawa ng mga kahayupan. Kawawa na po talaga ang ating mga kababayan. PANOORIN, “ANG TANGING DAAN” SA FACEBOOK: Ang “Ang Tanging Daan” ay isang Bible study at prayer session, at ito ay mapapanood na ng 24 oras, sa Pilipinas at sa buong mundo, sa Facebook, sa www. facebook. com/ angtangingdaan. Puntahan po ang mga videos doon./ (Sa mga katanungan, tumawag lang sa 0917 984 24 68, 0918 574 0193, 0977 805 9058 o mag-email sa batasmauricio@yahoo. com.)

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.