PASANAGAN

Hublas nga Kamatuoran - - Balita - wNi Roberto “BERT” LADERA

Madugay na nga nagaagunto ang mga motorista nga nagataris sa mga malagpad kag malawig nga mga dalan sang syudad nga nahamtang sa palibot sang iya teritoryo kag yara sa iya mga dulunan. Manam i ang magpadalagan sang salakyan bangod malapad kag langkoy, rason nga nagakaila ang mga motorista nga magtum-ok sang lubos sa ila mga gasolinador sa pagpati nga sa diri nga bahin sang dalan mas madali ang ila pagdangat sa ila kaladtuan. Maayo lamang kon adlaw bangod nga masanag kag makita sang mga nagamaneho ang kahimtangan sang dalan. Makapanigana sila sa ila mga preno agud nga makadulog sang abtik kag indi mabutang sa peligro. Makabig man nga indi sila lubos makapadasig bangod madamo man sang salakyan ang ila masumalang kag ila masundan. Apang ang lubos nga problema amo ang tion sang kagab-ihon. Madamo sang madasig magpadalagan sang ila tagsa ka salakyan. Nakita nila nga tuman ka tawhay ang magpadalagan, mabugnaw ang palibot kag halos solo nila ang karsada. Bangod sini, diri nagaluntad ang wala ginalauman nga digrasya. Pila na ka aksidente sang salakyan ang nabalhag kag mabalhag pa bangud sa tuman ka dasig nga pagpadalagan. Pila pa ang maaksidente bangod sa madulom nga dalan. Napadasig sila sa pagmananeho bangod sa nasambit na nga mga rason kag bangod man sa kadulom nga luyag nila makabiya gilayon sa sina nga lugar. Indi mapaktan ang mahimo matabu sa tunga sang kadulom, posible nga may magabangga sa imo salakyan ukon may yara sang malain nga tinutuyo nga nagabantay lang sa indi tuman ka layo. Indi mabasol ang iban kon ngaa nagapaburhot sila sang ila salakyan, kag sa masami ang nagakadisgrasya amo ang mga motorsiklo kag mga traysikol, indi man madula sa listahan ang dalagku nga trak nga nasobrahan sang buylo kag nabudlayan sa pagpreno. Tion na nga hatagan sang prayoridad sang bag-o nga nagadumala sang syudad ang madulom nga mga dalanon. Mapahaganhagan ang pagluntad sang aksidente kag mapaiway ang kadamuan nga madulaan sang hulam nga kabuhi. Mapahagan-hagan man ang pagluntad sang kriminalidad ilabi na ang mga nagapanago sa kadulom. Kon masarangan sang syudad nga maggasto sa iban nga bagay, mas dapat pasulabihon ang mga tikang nga makaamlig sa kabuhi sang tawo kag makapaiway sa pagluntad sang kriminalidad. Dapat tun- an kon ano ang mabenepisyo kon butangan sang poste nga ang kuryente gikan sa butlak sang adlaw agud nga wala sang kable sang kuryente nga mahimu kawaton nga amo ang nagasablag sa pagpa-iwag sa mga poste. Mabudlay ini talupangdon nga bagay bangud malayo sa sentro sang syudad kag ang mga dalan lunsay wayang kag halos wala sang tawo nga nagapuyo sa palibot rason nga wala sang may makaapresyar sa ila pagahimuon nga pagpabutang sang suga kag wala sang botante nga matandog ang pang-ino-ino kag balatyagon. Dapat talalapod ang pagtalupangod sa mga bagay nga nagahatag sang kabalaka sa tanan. Dapat nga indi lang sa lugar nga makwartahan ukon madamo sang mahatag nga buhis bubuan sang mga proyekto kag programa. Nagalaum kita nga ang mga madulom, pasanagan na./

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.