KON NAGAHILIUPUD,TANTANAN KITA

Hublas nga Kamatuoran - - Opinyon - Ni Peter Solis NERY

Nagapati ako sa suerte— De malas ako Tubtub nag-abut ka. (#1646)

*

Maayong palad— Pamatyag mo, de malas ka, apang Suerte ang ginadala mo sa akon. (#1647)

*

Mapalarun nga pares— De malas ka, de malas ako; Apang kon mag-hiliupud, tantanan kita. (#1648)

*

Pares sang tantanan nga chinelas— Wala kita sang pulus Kon wala ang isa kag isa. (#1649)

*

Tubtub nasumalang ko ikaw, Wala ko nahibaluan Kon ano ang akon kinawala. (#1650)

*

Wala ko namulalungan Nga may kinawala ako Tubtub nakita ko ikaw. (#1651)

*

Nakita samtang wala nagapangita— Ikaw, ang akon suerte, ang akon maayong palad; Ginbug-us mo ako. (#1652)

*

Jigsaw puzzle— Ang tanan paktakon tubtub Ginbug-us mo ang laragway. (#1653)

*

Gafas nga duag rosada— Bulag ako, tubtub nakita ko ang kalibutan Paagi sa imo mga mata. (#1654)

*

Bombilla ka— Ara ako sa kadulum sang wala ka pa nag-abut; Kag sang ikaw nagtaliwan. (#1655)

*

Uslit nahanungud sa utot— Zombie ako tubtub Ginpakadlaw mo ako. (#1656)

*

Mapalarun nga mga tinuga— Sila nga makakadlaw Sa mga uslit nahanungud sa utot. (#1657)

*

Candado ako— Maayo man nga wala ka, apang labing maayo Upud sa imo llave. (# 1658)

*

Ikaw ang llave— Masinulub- un ako nga cerradura Tubtub imo ginbuksan. (# 1659)

*

Ngaa ginapanginwala naton? Ngaa ginadusdus gid naton ang suerte? Malipayun kita kon nagahiliupud! (# 1660)

*

Nawasi nga mga caso— Kon wala ako, dula ka; Dula man ako kon wala ka. (# 1661)

(Para sa inyo mga reaction kag dugang nga kasayuran, makig-angut sa tagsulat sa email: frapippo@aol.com, ukon frapippo@yahoo.com. Sarang man masundan si G. Peter Solis Nery sa Facebook, Twitter, kag Instagram.)

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.