VALENTINE’S DAY

Hublas nga Kamatuoran - - Opinyon -

Adlaw na naman sang tagipusoon ukon Valentine’s Day. Indi lang magkahagugma ukon magasawa ang nagaselebrar sini kundi pati man ang mga single. Madamo sang nagagwa sa ila balay para mag-date sa malahalon nga mga kalan- an sa mga mall ukon mga hotel bilang pamaagi sang pagpakita kag pagpabatyag sang pagpalangga sa kapareha ukon partner. Ang iban naman nagabakal sang tsokolate kag pula nga rosas para iregalo sa ila tagsa ka kapareha. Pero sa pihak sini tanan, indi gid pagkalimtan nga ang pagpakita kag pagpabatyag sang palangga sa aton kapareha, kapamilya, abyan ukon katrabaho indi lamang sa adlaw sang tagipusoon kundi dapat sa adlaw-adlaw nga tanan. Paagi sini, mangin malipayon ang tanan kag mas magpag-on pa gid ang relasyon. Kag para naman mas mangin makahulugan ang subong nga adlaw sang tagipusoon, angay man nga ipabatyag naton ang pagpalangga sa mga kautoran naton nga kubos kag ginakulang sa pangabuhi. Mangin mas maduagon ang pagselebrar naton sining espesyal nga adlaw kon makapa-ambit kita sang bisan ano nga bulig sa mga tawo nga nagakinahanglan./

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.