ADLAW SANG TAGIPUSOON

Hublas nga Kamatuoran - - Opinyon - Ni Roberto “BERT” LADERA

May nagahandum nga mangin malipayon paagi sa paglaum nga may yara sang magasorpresa sa ila sa sini nga adlaw sang tagipusoon. May yara naman sang nagapaminsar na kon ano ang himuon agud nga makalikaw sa sini nga okasyon, nagapangita sang rason agud nga indi matalupangdan nga wala sang may kapares nga magasaulog sa sining adlaw sang tagipusoon. Pila na ka dinag-on ang naglipas, madamo sang pamaagi sang pagsaulog ang nadula kag nabuslan sang bag- o nga mga hilukuton bangod man sa tugda sang panahon kag sang palibot. May mga nagasaulog bangod man sa naandan na nga tradisyon kag kon ano ang ila namat-an sa naglipas nga henerasyon apang may mga wala sang ihibalo kon ano gid ang maragtas kon ngaa nagasaulog sila sang adlaw sang tagipusoon. Ginasaulog sa tagsa ka tuig ang Valentin’s Day ukon Saint Valentine’s Day ukon Feast of Saint Valentine nga una na nga ginsaulog bilang Western Christian feast day sa pagpasidungog sang pila ka mga santos ilabi na ni Valentinus. Ginakilala ang Velentine’s Day bilang signipikante nga selebrasyon kultural, relihiyoso kag komersyal sang paghigugmaanay sa madamo nga rehiyon sa kalibutan apisar nga may iban nga pungsod nga wala ini ginakabig bilang public holiday. Ginasiling sa mga istorya sadto ang kamartir ni Santo Valentino sang siya ang nahunong sa Roma bangod sa pagkasal sa mga suldado nga ginadumilin nga magpakasal kag sa pagtuytoy sa mga Kristiyano nga ginpamatbatan sa idalom sang emperyo sang Romano. Sunu sa mga sugilanon sadto, samtang nahunong si Santo Valentino iya napabalik ang panan-awan sang bulag nga anak nga babaye sang huwes kag antes sia napamatbatan nagsulat sia nga may pirma nga “Your Valentine” lakip na ang pagpaalam. Nagtin-ad ang tradisyon sang pagpahayag sang paghigugma sadtong ika-14 nga siglo, kag sadtong ika-18 nga siglo sa Inglatera nangin isa na ini ka okasyon kon sa diin ang magkahagugma nagapahayag sang ila pagpalangga paagi sa pagtan-ay sang bulak, sang mga dulsi kag pagpadala sang greeting cards. Isa ka opisyal nga kapiyestahan ang Saint Valentine’s Day sa Angelican Communion kag sa Lutheran Church kag madamo man nga bahin sang Eastern Orthodox Church ang nagasaulog sini apisar nga may mga tuhay sadto nga petsa sang pagpasidungog. Nagalaum kita nga mahatagan sang matuod nga kahulugan ang ini nga adlaw paagi sa pagpahayag sang putli kag ulay nga paghigugma nga wala sang lamod sang pagpakunokuno. Madamo sang nagakadaray sa ginahatag nga bulak, tsokolate, stuff toy ukon greeting card, kag bangud sa sobra nga kakunyag ila ginabuy-an ang ila ginapasulabi, ginapakaaliali nga kaulay. Kontani saulugon sang simple kag wala sang pagpasayang- sayang sa dalan. Hatagan sang kahulugan paagi sa pagpabatyag gamit ang tinaga, tion kag presensya sa kahagugma. Indi kita magpadaladala sa komersyalismo, nga dapat may ihatag gid kita nga materyal nga bagay bangod nagapamentahan ang mga negosyante sa pagpresyo sang tuman kamahal sang ila baligya. Ang esensya sang pagsaulog yara sa presensya kag tion nga ginahatag sang magkahagugma sa kada isa./

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.