Matutong gumawa ng mga aromatic, decorative candle

Inquirer Libre - - FEATURES -

ALAMIN ang paraan ng paggawa ng mga kandilang mabango at maganda na maaaring gamitin para sa sariling mga tahanan, panregalo sa mga kaibigan o sa mga okasyon, o bilang produktong pang-negosyo.

Magsasagawa ang Golden Treasure Skills and Development Program ng seminar sa paggawa ng kandila sa Golden Treasure Skills and Training Center, No. 9 Anonas Road, Project, 3, Quezon City, sa Set. 14, mula alas-10 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi.

Tatalakayin sa seminar ang mga paksang tulad ng paggawa ng iba’t ibang uri ng kandila kung saan ang bibigyan ang mga mismong dadalo ng karanasan na makalikha ng mga kandila gami’t ang sari- saring paraan, kabilang ang dipping method, pouring method gamit ang paraffin at gel wax, molding, sand casting, paano gumawa ng tradisyunal an kandila, gel candle sa loobg ng babasaging sisid- lan na may iba’t ibang disenyo at kung paano maghalo ng mga essential oil gamit ang mga aromatic scent upang makalikha ng mga kandila para sa aromatherapy at iba pa.

Pag-uusapan din ang costing at sourcing of materials.

Makatatanggap ang mga dadalo ng mga certificate of training pagkatapos ng seminar. Kasama na ang tanghalian at meryenda, maging ang mga babasahin at sulatin kaugnay ng paggawa ng kandila.

Para sa mga katanungan, tumawag sa 433-9814, 587-4746, 0977-1746484 o 0947-2888719, o pumunta sa www.GoldenTreasureSkills.ph o i-like ang GTSDP sa Facebook.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.