"Oh, Pag-ibig Na Makapangyarihan!"

Liwayway - - Mga Nilalaman - Ni CHAD FALLER

Chad Faller

ISA kang misteryong hindi madalumat. Isang palaisipang ang kasagutan ay hindi maapuhap. Isang damdaming malalim ang hinahalungkat. May kapangyarihang kayang bumuo o magwasak. Nagbubunsod ng mga pangyayaring kagila-gilalas: na kadalasang sa katwiran ay salat.

“Oh, pag-ibig na makapangyarihan... Ano bang sumpa ang taglay ng iyong pangalan— at lahat sa iyo ay nagiging sunud-sunuran?”

Gumanap ka ng malaking bahagi sa sibilisasyon at sa pagguhit ng kasaysayan ng tao. Kahit sa mga alamat, kuwentong-bayan at iba pang kathang-isip na salayayin, naroon ka. Hindi iinog ang mundo kung wala ka.

Walang hangganan ang iyong katuturan. Walang limitasyon ang saklaw ng iyong kapangyarihan. At ang pag-iral mo sa mundo ay walang kinikilalang simula ni wakas. Gaano ka nga ba ka-makapangyarihan? Nagawa mong likhain ang tao. At dahil sa pag-ibig ay nagawa niyang ipagpatuloy ang kanyang lahi sa mundo. Kung hindi ka niya tinaglay sa kanyang puso, baka extinct na ang specie ng tao ngayon—o iisa na lamang ang nabubuhay. Ngunit pinili niyang manahan ka—kaya napagyabong niya ang kanyang pag-iral.

Kaya mong patawanin siya o paluhain; bigyan ng inspirasyon o hilahil; magbigayglorya o magbigay-dusa. Nagagawa niyang batahin ang kanyang pang-araw-araw na problema dahil sa iyo.

Nagagawa mong gawing pugad ng pagmamahalan ang isang tahanan. Sa komunidad

ay nabubuo mo ang pagtutulungan at pagkakaisa; ang pagkakaunawaan at harmonya. Dahil sa iyo ay napahahalagahan ng tao ang kanyang sarili, ang kanyang kapwa, ang buhay at ang kagandahan ng mundo. Dahil sa iyo ay nawawala ang takot at agam-agam.

Kaya mong ugain ang mga bundok o yanigin ang mundo. Kaya mong pangyarihin ang mga himala at windangin ang mga tao.

Anumang pangit ng kaanyuan ay hindi mo nakikita; maging sa pangit na pag-uugali ay bulag ka. Hindi mahalaga sa iyo ang nakaraan ng isang tao. At matatanggap mo siya kahit hindi siya magbago. May mga nagmamahal kahit ang iniibig nila ay miyembro ng sindikato o kriminal. Kilala sa kasaysayan ang kuwento ng mga gangster na sina Bonnie at Clyde.

Ngunit nagagawa mo ring makakita ang isang bulag; o makalakad ang isang pilay. Nawawaglit mo ang prinsipyo ng isa upang sumunod sa paniniwala ng mahal niya. Marami ang nababago ang kanilang masamang pamumuhay dahil sa pagibig. Kaya mo ring paghilumin ang maysakit at palakarin ang pilay. Palakasin ang isang nanghihina o panghinain ang isang malakas: tulad ni Samson kay Delilah.

Napagtatakpan mo o napapatawad ang mga kasalanan; o nagiging martir ka o manhid na lamang. Nagagawa mong tuwirin ang baluktot; o baluktutin ang dati nang tuwid. Ang tanso ay kaya mong gawing ginto; at ang pangarap upang magkatotoo.

Kaya mong itayo ang isang guho o paguhuin ang isang palasyo. Nagagawa mong baguhin ang pag-iisip o pag-uugali ng isang tao: puwede siyang maging mabuti o masama; matalino o hangal; baligtarin ang kanyang pananaw o pananampalataya.

Kaya mong suwayin ang batas ng tao. Kahit nagpatali na sa kasal ay nagagawa pa ng iba na kumalas. At ang iba naman ay mang-ahas. Kaya mong gawing tigre ang isang kuting o palambutin ang puso ng isang leon; o ilabas ang halimaw na pag-uugali ng isang tao.

Hindi mahalaga sa iyo ang katayuan sa buhay. Pinakasalan ng isang prinsipe ang isang pre-school teacher—sa katauhan nina Prince Charles at Princess Diana. Isang construction worker naman, si Larry Fortensky—ang naging ikapito at huling asawa ng Hollywood actress na si Elizabeth Taylor.

Tulad mo ay isang bayaning martir: hindi iniisip ang sariling kapakanan. Kaya mong magpakasakit, magpaubaya at magparaya. Ang mahalaga sa iyo ay ang kaligayahan ng iyong mahal. Kaya mo ring gawing maestro ang isa o alipin. Kaya mong dalhin ang isa sa paraiso; o kasamang ilublob sa impiyerno.

Kaya mong pigilin ang mga punglo sa pagdapo; ang bomba sa pagsabog. Kung tataglayin ka lang sa puso ng bawat isa— siguradong magiging payapa ang mundo.

Kaya mong sumingil ng buhay. Sa ngalan mo ay nagagawa ng taong mangutang ng ibang buhay: ang mahabang listahan ng mga ‘crimes of passion’ ang patunay nito. O sariling buhay ang ialay: mula kina Cleopatra at Marc Antony hanggang sa kasalukuyang panahon, marami nang magkapareha ang nagalay ng buhay sa ngalan mo. Upang sa iyong himlayan ay itarak ang marka ng pagsintang tunay.

Napakadakila mo, pag-ibig. Dahil sa iyo ay natubos ang kasalanan ng mga tao—upang mailigtas sila mula sa banta ng impiyerno!

Wala nang ibang puwersa o damdamin sa mundo ang higit na makapangyarihan kaysa sa pag-ibig. Isang damdaming hindi kayang supilin ninuman. Isang emosyong lubhang mahiwaga na hindi kayang maarok kahit ng pinakamatalinong tao sa mundo.

“Oh, pag-ibig na makapangyarihan... talagang hindi ka masasawata. Kung papasok ka lamang sa puso ng bawat isa— sana ay iligtas mo sila sa masamang tadhana!”

Mga larawang mula sa Google

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.