Parabula Ng Buto Ng Mustasa

Liwayway - - Mga Nilalaman - E. San Juan, Jr.

Nagalit si Malunkya Putta sa di-pagtugon ni Buda sa sandamak na mga tanong tungkol sa usaping metapisikal— Halimbawa: Wala bang katapusan ang mundo? Pagkalagot ng hininga, may libog pa ba ang kaluluwa?

Sinagot siya ni Siddhartha na tinaguriang Buda:

“Walang saysay ang mga usisa mo. Hindi ba ibinuhos ko na ang panahon at lakas sa pagpapaliwanag kung bakit tayo nagdurusa?

Itinuro ko paano natin mababawasan ang kahirapan.

Di ba itinuro ko kung paano malulunasan ang ugaling nagbubunga ng sakit at pighati? Bakit ka nahuhumaling sa mga kaabalahang walang saysay—

kababalaghang walang anghang?

Sige, Malunkya Putta, hale ka na’t dalhan mo ako ng isang dakot ng buto ng mustasa…. Manlimos ka sa mga tahanang walang namatayan.

Hayo ka na’t baka abutin ka nang gabing magayuma ang dilim at tuloy maligaw ka sa daan.”

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.