Sino Ang Lodi Mo?

Liwayway - - Mga Nilalaman - Chad Faller

LODI. O Idol. Maaaring isang celebrity. Pop star o kung sino pang mang-aawit. Boss. Propesor. Sports

player. Sino pa mang kilalang tao sa larangan ng showbiz, politika, sports, siyensiya at iba pang sektor ng lipunan. Isang bayani, respetadong propesyonal, isang nakatatanda o sino pa mang may magandang katayuan sa buhay.

Pinaniniwalaan nating ideyal sila, kaibig-ibig at karapatdapat sa espesyal na pagtrato. Kumbaga, ‘petmalu’ sila. Kaya tinitingala natin sila, hinahangaan at kinahihibangan. Naguukol tayo ng bulag na paghanga, pagsamba at debosyon. Ng dedikasyon at panahon. Nagkakaroon tayo ng psychological

identification at emotional attachment sa kanila. Hinahangaan natin ang kanilang talento. Nagugustuhan natin ang kanilang personal na katangian o pag-uugali. O ang kanilang mga ginagawa. O maaaring nagugustuhan natin ang kanilang mga hot

pics o scandals kaya nagiging idolo natin sila. Ginagaya natin ang kanilang gayak: mula sa hairstyle, pananamit hanggang sa pagkilos o kung paano dalhin ang sarili. Lahat ng kinahihiligan nila ay ginagawa rin nating hilig – kahit sa pagkain.

Hindi maitatangging malaki ang impluwensiyang inihahatid ng ating mga idolo sa ating buhay – na maaaring makabuti o makasama.

Nakabubuti dahil nagsisilbing role model sila. Dahil dito ay nagkakaroon tayo ng motibasyon na mapaunlad din ang ating sarili. Nagsisilbing inspirasyon sila upang matupad ang ating mga pangarap. Nagiging entusiyastiko tayo upang magampanan ang ating mga pang-araw-araw na gawain. Nakakabawas ng stress, pagod at iba pang mga negatibong emosyon ang pakikinig sa musika o panonood ng isang eksena sa telebisyon o pelikula mula sa ating idolo. Ang pagsali sa fan’s

club ay nakakatulong sa pakikipagkaibigan. Isang magandang outlet ito upang paglaanan ng ating free

time. Nakakaudyok upang batahin din natin ang hirap na kanilang dinanas upang makamit ang tagumpay. Napag-aalab natin ang kaparehong pasyon upang mabuhay. Nakahuhugot ng kakaibang energy. Nagiging mas aware tayo sa buhay at

napapaunlad ang ating sarili.

Natutuklasan natin ang ating mga natatagong kakayahan. Nabibigyan tayo ng naiibang perspektibo upang malagpasan natin ang mga problema o hirap na dinaranas natin sa buhay. Natututo tayo sa kanilang mga pananaw sa buhay. Nagagawa natin ang pinakamainam sa ating buhay. Naa-adopt natin ang kanilang magagandang mga pag-uugali. Kung masipag sila,

Mga larawang mula sa Google

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.