Agrikultura

Liwayway - - Mga Nilalaman - Zac B. Sarian

NOONG nakarang Marso 9, binisita namin ang isang piggery sa Floridablanca sa Pampanga. Ito ang isa sa malalaking babuyan ng RDF Feeds, Livestock and Foods, Inc. na pag-aari ni Dr. Robert Lo, isang beterinaryo na naging entreprenor.

Napakalaki talaga ang babuyan ni Dr. Lo. May isang libong inahin sa San Jose, Tarlac at isang libo ring inahin ang nasa Magalang, Pampanga. Ang binisita namin sa Floridablanca ay ang pinagpapatabaan ng mga pangkarneng baboy.

Kakaiba ang piggery ni Dr. Lo kung ikukumpara sa ibang malalaking babuyan. Isipin na lang ang 2,000 inahin na nanganganak ng 18 hanggang 20 na biik bawat taon. Ang mga biik ay hindi ibinebenta sa iba. Lahat ay pinatataba nila para sa pangangailangan ng mahigit na isang daan meat, restaurant at iba pang outlets na pag-aari ni Dr. Lo.

Si Dr. Ariel Peregrino, isang beterinaryo, ang namamahala sa malaking babuyan at hinahangaan namin ang kanyang pamamalakad upang makamit ang kanilang minimithing produksiyon. Ayon sa kanya, napakahalaga ang pagpaplano (planning), forecasting at kolaborasyon sa mga iba’t ibang dibisyon ng kompanya.

Ang kanilang pagpaplano ng kanilang mga hakbang ay base sa kada pitong araw o lingguhan, hindi buwanan. Ito ay dahil ang mga buwan ay iba’t iba ang bilang ng araw samantalang ang linggo ay pare-parehong may pitong araw.

Dahil sa masusing pagpaplano, ayon kay Dr. Peregrino, alam niya ang dapat niyang gagawin. Kung ang namamahala sa mga pangangailangan ng mga meatshop ay magsasabi na kailangan niya ang 50 tonelada sa Disiyembre, Marso pa lamang masasabi niya na kaya niyang tuparin ang pagsuplay ng tamang kantidad. Ito ay dahil alam na niya ang kanyang gagawin.

Alam ni Dr. Peregrina ang pag-iskedyul ng kanyang gagawing mga hakbang. Halimbawa, maaari niyang iiskedyul ang panganganak ng mga inahin. Papaano? Ganito iyan. Tuturukan ng hormone ang mga inahin upang sila ay sabaysabay na maglandi. Kada batch, paglalandiin nila ang 60 inahin sa pamamaraang artipisyal na pagsesemilya. Ito ay ginagawa sa araw ng Huwebes. Pagkatapos ng 16 na linggo, manganganak

ang mga ito sa araw ng Biyernes. At pagkaraan ng apat na linggo (28 araw), ang mga 400 na biik ay mawawalay na at dadalhin na sa isang bahay na may luwang na 400 metro kuwadrado. Dito na sila aalagaan ng 20 linggo. Sa loob ng panahong ito, ang mga baboy ay titimbang na ng 100 hanggang 110 kilo bawat isa. Dadalhin na sila sa katayan na akreditado ng National Meat Inspection Service.

HINDI PINUPUTOL ANG PANGIL – Karaniwan sa mga babuyan, pinuputol ang pangil ang mga biik pagkapanganak pa lamang upang hindi masugatan ang mga suso ng inahin. Pero hindi ginagawa ito sa RDF Pig Farm dahil ang pagpuputol ng pangil ay maaaring dahilan ng impeksiyon na makakasama sa kalusugan ng mga hayop. Ang ginagawa nila, pakakainin nila ang inahin ng madalas, anim na beses sa isang araw. Sa paraang ito, madalas tumatayo imbes na nakahiga ang inahin. Kaya hindi nagtatagal na nagpapasuso ang inahin at hindi nasasaktan ang kanyang mga utong. Sa ganito, hindi nai-stress ang mga biik.

Isa pang ginagawa sa RDF Piggery para maiwasan ang pag-aaway ng mga biik. Ang bawat inahin ay nakakulong sa isang bakal na “crate”. At sa pagitan ng dalawang crate ay isang

divider. Pagkatapos ng 7 araw pagkapanganak, ang divider sa pagitan ng dalawang crate ay inaalis upang ang mga maliliit na biik mula sa dalawang inahin ay magkahalo-halo at maging magkakaibigan. Hindi nag-aaway. Pagkatapos pa ng isang linggo ang divider naman ng kasunod na dalawang crate ay inaalis din kaya magkahalo-halo ang mga biik mula sa apat na inahin. Kapag panahon na ng pagwawalay, magkakaibigan na ang mga biik at maiiwasan na ang pag-aaway. Mawawala ang

stress sa mga hayop at maayos ang kanilang paglaki. Sa katunayan, marami pang ibang kakaiba na ideya sa RDF Pig Farm pero kapos na ang espasyo. Sa ibang pagkakataon na lang namin tatalakayin.

Si Jojo Macaiwat, farm manager sa Floridablanca at ang mga pinatatabang baboy.

Ang imbakan ng pakain sa baboy na dinadala sa pakainan ng conveyor.

Ang mga malalaking exhaust fan na nakakabit sa bahay ng mga baboy.

Ang malaking trak na panghakot ng mga baboy sa katayan.

Si Dr. Ariel Peregrino at ang mga baboy na handa nang ideliver sa katayan.

Si Dr. Ariel Peregrino at ang mga biik na 28 araw ang edad.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.