Palaisipan

Liwayway - - Mga Nilalaman - Ni JOSE MARIE GALLEGO

Jose Marie Gallego

PAHALANG

1 Pihikan 9 Putok ng baril 12 Gumaling 13 Kaibigan sa Pampanga 14 Magkakasunod na letra sa Abakada 15 Anak-anakan ni Nora Aunor 16 Babaing singkit ang dating 19 Aping bilang 20 Garantiya sa pagbabayad 22 Kantahan 23 Derek ng Hollywood 25 Panangga 27 Hulapi 28 Positibong tugon 29 Lansagin 31 Kurso sa kolehiyo 33 Unibersidad sa Sampaloc 34 Tubig-dagat 35 The Doctor Is __ 37 Isang pantukoy 39 Simbolo ng Arsenic 40 S sa Abakada 41 Sabaw ng sinaing 43 Television: ikli 44 Pinaikling salita ng sumagi 46 Huni ng daga 47 Katapat ng PM 49 Daang palabas 51 Rachel Ann __ 53 Inisyal ni Imelda Ilanan 55 Pansinin 57 Street: pinaikli 58 Baho ng ihi 59 Liwayway Publishing Inc. 61 International Telecommunication Union 62 Nagtagpo 64 Distrito sa Tondo 66 Inuming pampainit 67 Pelikulang “Magic To __” 69 Ampunan 70 Karakter sa Bibliya 71 Pagtatalo

PABABA

1 Kumita 2 Babaing rebelde 3 Palayaw pambabae 4 Tawag kay Eugene Domingo 5 Usig 6 Higit 7 Inday Badiday 8 National Educational Television 9 Dinalaw 10 Sigalutan 11 Ginhawa 14 Kababalaghan 17 Sabit 18 Pangkabit na pananda 21 Kilogram: pinaikli 24 Apelyidong Tsino 25 Kansas University 26 Kaltasin 29 Butingting 30 Dinamita 32 Broadcasting Network 33 Naglabaha 36 Impeksiyon sa ihi 38 Inari 42 Tawag-ina 45 Apihin 48 Animo 49 Bahay ng ahas 50 Sagot sa 27 pahalang 52 Titik sa switch 54 Ipuntirya 55 Panlakad 56 Magkasunod na letra 58 Iskul pag nagpulis 59 Ngalang babae 60 International Bank of Asia & America 61 Kumpiska 63 Habag 65 Usisain: Ingles 68 Isang state sa America (daglat)

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.