Liwayway : 2020-10-16

MAIKLING KUWENTO : 15 : 13

MAIKLING KUWENTO

“Una, gusto kong maging friends tayo. Isang opisina lang naman tayo, pero nahalata kong tila wala kang mga close acquaintan­ces.” Naging palaisipan sa akin ang tungkol sa bago naming kasama sa opisina—si Carol. Maganda nga siya, pero tila mahirap arukin ang kanyang kalooban. sa Pahina • Oktubre 16 -31, 2020 • 13

© PressReader. All rights reserved.