Liwayway : 2020-10-16

MAIKLING KUWENTO : 17 : 15

MAIKLING KUWENTO

lang, katapangan na ang ipinapakah­ulugan… dapat, kung hindi ka magiging matapang. Nakuha mo ako?” Lahi sila ng matatapang. Ang kanyang lolo ay naging matapang na sundalo. Kaya ang gusto ng tatay niya, maging matapang din siya… sa Pahina • Oktubre 16 -31, 2020 • 15

© PressReader. All rights reserved.