Liwayway : 2020-10-16

MAIKLING KUWENTO : 19 : 17

MAIKLING KUWENTO

sa Pahina Sa muli nilang pagkikita ng dating nobya, tila sumindi ang matagal nang namatay na ilaw sa buhay ni Samuel at lumiwanag ang madilim niyang daigdig. “Lorena naman, marami pang pahinang natitira.” May ilang pahina pa bago nila matapos na tingnan ang lahat. • Oktubre 16 -31, 2020 • 17

© PressReader. All rights reserved.