COA read­ies charges vs. Palawan e - of­fi­cials over Malam­paya funds mis­use

Palawan News - - BUSINESS -

Jessie Dolorfino - Saan na ang.pera? Bakit ang ta­gal umu­sad ang.kaso? May.Malam­paya.Ho­tel sa puerto na pina­gawa gal­ing ba dito ang pera na pina­gawa ng Ho­tel? Michelle Ann Padrones - Wag na mag an­nounced ka­suhan kung kaka­suhan puro sat­sat pa tong COA. Ric Cor­puz Almerol - Di mas lalo na pag nag­ing 3 probin­sya hndi na alam kung sinong ha­hab­u­lin.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.